JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานปฏิบัติการ(ก๊าซชีวภาพ)
1.ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการกระบวนการบำบัดน้ำเสียและผลิตแก๊สชีวภาพ 2.ดูแลและตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการรับ การจ่ายน้ำเสียเข้าระบบไบโอแก๊สและการสูบน้ำเสียออกเพื่อส่งไปยังระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 3.ควบคุม ดูแ...

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
16 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ