บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE) เป็นบริษัทในเครือบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตเอทานอลชั้นคุณภาพเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน โดยใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาลบิดา-มารดา และบุตร
  • - ประกันสุขภาพพนักงาน
  • - ประกันชีวิตพนักงาน
  • - ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเงินเดือน 12 เดือน
  • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี
  • - สิทธิ์ลาวันเกิดพนักงาน
  • - อื่น ๆ
1 ตำแหน่ง
1.
16 ต.ค. 62
พนักงานควบคุมการผลิต
pinlocation
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
ติดต่อ
96/10-11 หมู่ที่ 7
ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์: 038-090-670-3
วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถประจำทาง บริษัทมีห้องพักภายในโรงงานให้พนักงานพักในอัตราพิเศษ
ใช้งานแผนที่