JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประชาสัมพันธ์คลินิกทันตกรรม
1. ตอนรับและบริการคนไข้ 2.ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษา, รายละเอียดโปรโมชั่นผ่านทางการสื่อสารช่องทางต่างของคลินิก 3. จัดตารางนัดหมายคนไข้ 4. ติดต่อประสานงานกับพนักงานฝ่ายขายของบริษัทต่างๆต่อค...

บริษัท ออล อะเบาท์ ทีธ จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
17 ก.ค. 62
2 . ประชาสัมพันธ์คลินิกทันตกรรมรับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับและบริการคนไข้ 2.ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษา ราคาและโปรโมชันผ่านทางการสื่อสารช่องทางต่างๆ ของคลีนิค 3. จัดตารางนัดหมายคนไข้ 4. ติดต่อประสานงานกับ supplier ของทางคลีนิค 5. ดูแลงานเ...

บริษัท ออล อะเบาท์ ทีธ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและเบี้ยขยัน)
17 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ