ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย
สวัสดิการ
  • 1.โบนัสประจำปี
  • 2.ประกันสังคม
  • 3. การลาป่วย ลากิจ
  • 4. ชุดพนักงาน
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
142/6-7 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 098-693-3665