JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Branch Admin Makro Credit Pay (สาขาบางบอน / จรัญสนิทวงศ์)
1. ให้บริการและทำธุรกรรมสินเชื่อ Makro Credit Pay เมื่อลูกค้ามาใช้บริการที่สาขา Makro 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสินเชื่อ เช่น NCB Consent, KYC, ใบสมัครสินเชื่อ, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วงเงินแก่ลู...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
16 ส.ค. 62
2 . 20 สิงหา สัมภาษณ์ ตำแหน่ง Teller ณ กรมจัดหางานพื้นที่ 6 ห้างพาต้าปิ่นเกล้า ชั้น4
•ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก,รับฝาก-ถอน,รับชำระสินเชื่อ/ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ •งานการตลาด เช่น ออกบูธ เดินตลาด แจกโบว์ชัวร์ Cross-Selling เงินฝาก,ประกันชีวิต,สินเชื่อ H4C (บ้านแลกเงิน) •ปฏิบัติหน้าท...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
16 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส รับสมัครด่วน !
1.ดูเเลการจัดส่งเอกสารเเละสิ่งของระหว่างสำนักงานเเละสาขาต่างจังหวัด 2.ดูเเลการรับส่งเอกสารผ่านพนักงานรับส่งเอกสาร (Outsource) 3.ดูเเลการสั่งซื้อสินค้าประเภท Stock กลางของธนาคาร 4.ดูเเลการจัดทำประกั...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
4 . Database administration
Job Objective and Responsibilities (วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลักในงาน) 1. ทำหน้าที่ดูแล และบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ ประสานงานกับส่วนวางแผนและควบคุมเทคโนโลยีสานสนเทศในการดูแลความปลอดภัย และกา...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 25,000
16 ส.ค. 62
5 . พนักงานสัญญาจ้าง (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของอำนาจเเละเงื่อนไขคำขออนุมัติสินเชื่อ ก่อนการเบิกใช้เงิน 2.จัดทำรายงานเพื่อติดตามประเด็นผ่อนผัน / เงื่อนไขหลังการเบิกใช้สินเชื่อ 3.จัดเรียงเเละจัดเก็บเอกสารตามที่ระบุไว้ให้ถูกต...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
6 . HR Business Partner
1.Acts as a single point of the contact for the employees and managers for assigned Bus. 2.Proactively supports the delivery of HR Processes at the client’s side. 3.Builds strong business relationsh...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
7 . Marketing Campaign
1. Prepare marketing strategies and action plan to achieve the bank’s target 2. Provide integrated marketing analytical solutions across customers and channels, contributing to in market action plans...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
8 . IT Security Administration
Job Objective and Responsibilities: (วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลักในงาน) 1. ดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดแผนงาน นำเสนอและติดตามสถานะการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานให้ผู...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 50,000 - 60,000
16 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ - วิเคราะห์และตรวจสอบสินเชื่อตามขั้นตอนและนโยบายของธนาคาร - จัดทำใบขออนุมัติสินเชื่อ และรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ - นำเสนอรายงานการวิเค...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
16 ส.ค. 62
10 . Branch Admin Makro Credit Pay (ประจำสาขาศรีนครินทร์)
1. ให้บริการและทำธุรกรรมสินเชื่อ Makro Credit Pay เมื่อลูกค้ามาใช้บริการที่สาขา Makro 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสินเชื่อ เช่น NCB Consent, KYC, ใบสมัครสินเชื่อ, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วงเงิ...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
16 ส.ค. 62
11 . Internal Audit
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลักในงาน: • ร่วมจัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี • ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละโครงการ โดยระบุตารางเวลาการทำงาน และจำนวนผู้ตวจสอบที่ต้องใช้ในการตรวจสอบแต่ละโครงการตรวจ...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 25,000 - 40,000
16 ส.ค. 62
12 . Business Analyst (Deposit Branch)
1.Strategise , Design and deliver multi-pronged efficiency process 2.Analysis Operation data to insights that drive Operation needs 3.Testing and recommending of ways to improve Operation performanc...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
13 . ผู้จัดการนิติกรรมสัญญาและจำนองรับสมัครด่วน !
1.วางแผน บริหารจัดการ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านงานนิติกรรมสัญญา SME/นิติกรรมจำนอง/งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นิติกรรมสัญญา /จำนอง ทุกประเภท 2.การควบคุม บริหารจ...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
14 . ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อธุรกิจรายย่อย) ประจำสำนักงานใหญ่
- นำเสนอสินเชื่อประเภทบ้านแลกเงิน/สินเชื่อธุรกิจรายย่อย - วิเคราะห์ความสามารถในการขอสินเชื่อเบื้องต้น เเละทำเคสเพื่อส่งทีมวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติ - รักษาและขยายฐานลูกค้า - สร้างความสั...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 15,000 - 35,000
16 ส.ค. 62

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 45,000 - 70,000
16 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม(Field Collection)กรุงเทพและต่างจังหวัด
• ให้คำปรึกษา เพื่อออกพบปะเจ้าของกิจการรายย่อยเพื่อเร่งรัดหนี้สินและปรับปรุงโครงสร้างหนี้

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 13,000 - 15,000
16 ส.ค. 62
17 . Teller
1.ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก,รับฝาก-ถอน,รับชำระสินเชื่อ/ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 2.งานการตลาด เช่น ออกบูธ เดินตลาด แจกโบว์ชัวร์ Cross-Selling เงินฝาก,ประกันชีวิต,สินเชื่อ H4C (บ้านแลกเงิน) 3.ปฏิบัติหน...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
ติดตามทวงถามหนี้สินเชื่อทุกประเภท ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ยกเว้นสินเชื่อเช่าซื้อ เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการผ่อนชำระ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
16 ส.ค. 62
19 . ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ประจำสาขาและสำนักงานใหญ่
1.ดูแลงานการตลาดสินเชื่อบ้านแลกเงิน ร่วมกับผู้จัดการสาขา เช่น ออกบูธ เดินตลาด แจกโบว์ชัวร์ ฯ Cross-Selling เงินฝาก,ประกันชีวิต 2.วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เช่น รายได้ อาชีพ หลักประกัน อื่นๆ 3.ปร...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ