JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสั่งจ้าง
- สั่งจ้างงาน ประเมินราคา ถอดปริมาณ,วัสดุ,ค่าแรง - ติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมตามงบประมาณ - เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคาที่เหมาะสม - จัดหาผู้รับเหมาและช่างในส่วนงานก่...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง .
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
2 . พนักงานประมาณราคางานระบบโครงสร้าง
1. ถอดแบบ 2. ประมาณราคา 3. จัดทำและควบคุมงบประมาณ 4. จัดทำแผนงาน 5. ควบคุมดูแลงานสร้างและงานโครงการต่างๆ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
3 . พนักงานเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า
1.เคลียร์แบบงานระบบไฟฟ้าทุกโครงการ 2.ออก Shop ให้หน้างาน 3.Combine แบบเข้าด้วยกัน 4.จัดทำ As - Built Drawing เวลาทำงาน: จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
24 เม.ย. 62
4 . วิศวกรสนาม (Site Engineer)
1.วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน 2.จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ 3.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 4.ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบั...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
5 . ธุรการสนาม / ธุรการสำนักงาน
1.คีย์ข้อมูลใบขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง 2.ตรวจสอบรายการรับวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง 3.จัดการเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงา...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ