เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสนาม (Site Engineer)
1.วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน 2.จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ 3.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 4.ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบั...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
2 . ผู้จัดการสนาม ( SM )
1.ดูแลภาพรวมทุกด้านของโครงการก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนจนถึงงานทั้งหมดแล้วเสร็จ 2.จัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการที่ได้รับมอบหมาย 3.ดูแลบุคลากรและผู้รับเหมาช่วงในสถานที่ 4.ประสานงานกับผู้ตรวจสอบโครงการ, ...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
3 . ธุรการสนาม
1.คีย์ข้อมูลใบขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง 2.ตรวจสอบรายการรับวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง 3.จัดการเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงา...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ