บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยกิจการได้ขยายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้ขยายงานพร้อมทั้งเพิ่มเงินทุนและศักยภาพของทีมงาน เพื่อรองรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ปัจจุบันบริษัท ฯ ได้ดำเนินกิจการก่อสร้างโครงการไปแล้วร้อยกว่าโครงการ โดยเน้นถึงศักยภาพและคุณภาพงานภายใต้งบประมาณและเสร็จตามกำหนดเวลาที่สัญญาไว้กับลูกค้า ควบคุมระบบการปฏิบัติงานวิศวกรและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐาน และพัฒนาระบบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะงานในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย สถาบันการศึกษา งานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา เป็นต้น ซึ่งบริษัทให้บริการตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม จนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์ สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลของบริษัทประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้าจากภาครัฐบาล
สวัสดิการ
  • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • -ประกันชีวิต
  • -ประกันสุขภาพ
  • -ประกันสังคม
  • -เงินโบนัสตามผลประกอบการ
  • -ชุดฟอร์มพนักงาน
  • -ท่องเที่ยวประจำปี
5 ตำแหน่ง
1.
23 ต.ค. 62
โฟร์แมนประจำ Site งาน
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
23 ต.ค. 62
พนักงานเขียนแบบงานโครงสร้าง-สถาปัตย์
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
23 ต.ค. 62
พนักงานบัญชี
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
23 ต.ค. 62
วิศวกรสนาม (Site Engineer)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ตามตกลง
5.
23 ต.ค. 62
ผู้จัดการสนาม ( SM )
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
85/154 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 27 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-573-5504 ต่อ 124 คุณญาณี
แฟกซ์: 02-574-5329
เว็บไซต์: http://isoe.co.th/