JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด(ปฎิบัติงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแจ้งวัฒนะทำงาน จ-ศ)
- ประสานงานกับแผนกต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ร่วมวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับแผนการตลาดและดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ให้บรรลุเป้าหมาย - ร่วมดำเนินงานจัดกิจกรรมทางการตลาด - ดูแลรับผิดชอบและจัดทำเนื้อ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน(ปฎิบัติงานตึก UOB แจ้งวัฒนะทำงาน จ-ศ.)
-จัดทำเอกสารทั่วไปและเอกสารทางการเงิน -นำเสนองานในที่ประชุม บันทึกการประชุม และสรุปวาระการประชุม -สืบค้นข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัท

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
เงินเดือน 14,000-18,000 บาท
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฎิบัติงานหน่วยงานภาครัฐพญาไททำงาน จ-ศ.)
- จัดทำรายงานต่างๆ ของแผนก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - สัญญาจ้างปีต่อปี * ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ ** สัมภาษณ์งานสำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
19 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร กล้องวงจรปิด CCTV - ออกแบบวิเคราะห์งานระบบการติดตั้งให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ควบคุมการปฏิบัติงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ
19 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ออกแบบวิเคราะห์งานโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ควบคุมการปฏิบัติงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามแบบ, Specification ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ - ควบคุมการใช้วัสดุ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ
19 มิ.ย. 62
6 . Web Programmer / Web System Analyst รับสมัครด่วน !
Web Programmer (๋Junior-Senior) - เขียน Web Application - พัฒนาระบบ Web Application Web System Analyst (๋Junior-Senior) - วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อหาความเป็นไปได้ของระบบก่อนให้ Programmer เขียน...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000
19 มิ.ย. 62
7 . Call Center รับสมัครด่วน !
- ให้บริการคำแนะนำและรับเรื่องร้องเรียนแก่ลูกค้าในการใช้บริการด้านระบบ Internet และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้ Internet - เป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อดำเนินการเรื่องต่างๆ ในการใช้บริการให้สำเร็จลุ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท (รายได้รวม 13,000-17,000 บาท)
19 มิ.ย. 62
8 . IT Network Security ( SOC )รับสมัครด่วน !
รับสมัครงานตำแหน่ง "Security Operation Center" Onsite เขต สวนหลวง ถนน ศรีนครินทร์ Job Responsibility - ปฏิบัติงาน 24/7 เพื่อ Monitor ระบบความปลอดภัยให้กับลูกค้า - ทำการแจ้งเตือน และ Investigate เ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
19 มิ.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ