ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และบริหารจัดการวิธีการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
OMC Tech Co., Ltd “Operation Management & Consultant Technology Co., Ltd.” as the company operation human resource managing and solution-technology management
ที่ผ่านมา บริษัทโอเอ็มซีเทค จำกัด ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และบริหารจัดการวิธีการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังได้เคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ ทางเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
ให้บริการด้าน IT Outsource เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงาน ทั้งในลักษณะ Day-to-Day Operation และ 24/7 ( Shift ) รวมทั้งให้การสนับสนุนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบงานภายในองค์กรและสถาบันการเงิน เช่น การให้บริการ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบโครงข่าย และความปลอดภัยของข้อมูล ( Network Operation Center / Security Operation Center ), เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยสารสนเทศ ( Security Analyst ), เจ้าหน้าที่ธุรการ ( Adminstator/ Network Adminstator ), เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ( Project Co-ordinator ) และพัฒนาระบบ ( Cloud Solution, Project Migrate, Resource Planning ) ที่สนับสนุนการทำงานให้แก่ ภาครัฐ เอกชนและสถาบันการเงิน รวมไปถึงบริษัทในเครือ โอเอ็มซีเอ็นจิเนียร์ริ่ง ดูแลงานด้านรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพ (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
 • - อบรม/สัมนา ประจำปี (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • - พาท่องเที่ยวประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์
 • - เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
14 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด และ บริษัทในเครือ
99/349 (อาคาร ณ นคร ชั้น 7 ตึกอยู่ตรงข้าม บริษัท ทีโอที จำกัด) หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 098-265-3413 , 02-576-1600 ต่อ 11
แฟกซ์: 02-009-4866
เว็บไซต์: www.omc-tech.com
วิธีการเดินทาง
 • รถเมล์ สาย 356,150,52
 • รถตู้ ปากเกร็ด-มีนบุรี , ปากเกร็ด-รังสิต ,ปากเกร็ด-จตุจักร
 • ลงป้ายรถเมล์หน้า TOT แจ้งวัฒนะ แล้วข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้ามอาคาร ณ นคร(ตึก UOB)
ใช้งานแผนที่