JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (Sale Administrative Officer)รับสมัครด่วน !
-รับเรื่องจากลูกค้าเพื่อทำใบเสนอราคา -ติดตามประสานงาน และ เอกสารงานต่างๆ -ประสานงานขาย -ทำงานจันทร์-เสาร์

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
19 ก.ค. 62
2 . พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
- ปฏิบัติงานในส่วนงานผลิต

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
3 . Sales
- ดูแลและอัพเดทประมาณการยอดขาย - ติดต่อประสานงานกับทางโรงงาน งานวางแผน เพื่อยืนยันตารางจัดส่งสินค้ากับทางลูกค้า - วางแผนงาน ติดต่อเข้าพบลูกค้า - ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ - รายงานผลส...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
4 . พนักงานQC / เจ้าหน้าที่ QE
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูล - ตรวจสอบงานกระบวนการผลิต - รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้จัดการ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน 11,000-15,000
19 ก.ค. 62
5 . ผู้ช่วยR&D (งานบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก)
- ออกแบบ/แก้ไข File งาน ตามที่ได้รับมอบหมาย - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งสินค้าใหม่และสินค้าปัจจุบันที่ผลิตอยู่ - วางกำหนดการและแผนการทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมาย และทันเวลา - ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ร...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
6 . โอเปอร์เรเตอร์ & ธุรการทั่วไป
- รับสายโทรศัพท์/โอนสาย ให้ข้อมูลเบื้องต้นหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ต้อนรับและอำนวนความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อกับบริษัท และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เป็นผู้ดูแล และจัดการตาร...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง (PO) ตามใบขอซื้อ (PR) - ประสานงาน การรับของ / การติดตั้ง ให้เป็นไปตามกำหนดนัดหมาย - ตรวจสอบ ติดตาม รับมอบงานหรือบริการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง รวมถึงตรวจสอบเอกสาร...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ DCC
- ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารในระบบคุณภาพ (KPI , GMP, ISO, 5ส.) - ปรับปรุงข้อมูลในบัญชีควบคุมเอกสารและทะเบียนควบคุมการแจกจ่ายเอกสาร - ควบคุมดูแลและประสานงานเกี่ยวกับบันทึกในระบบบริหารงานต่างๆ ของบริษัท...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าผลิต
- วางแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมาย - ตรวจสอบงานทั้งระบบ และควบคุมคุณภาพงานในแผนก - ประเมิน ตรวจสอบ และติดตามผล ความเรียบร้อยของงาน - ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภ...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
10 . ช่างพิมพ์ กราเวียร์ / ช่างดราย / ช่างตัดทำซอง
- ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน - ควบคุมคุณภาพของงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า - ตรวจเช็คความถูกต้องให้ตรงกับใบสั่งผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ