บริษัทเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน โดยทีมงานคุณภาพ มีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้.-
สวัสดิการ
- โบนัสตามผลประกอบการ - การปรับเงินเดือนประจำปี - ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ - สัมนานอกสถานที่ประจำปี - กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ( CSR ) - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - เสื้อยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร - สิทธิการลาต่างๆ
ติดต่อ
บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
154 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่