JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อโฆษณาต่างๆ (Graphic Designer)
- **ออกแบบ Packaging และสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา และสื่อต่างๆที่ใช้ในงานevent - ออกแบบสื่อโฆษณาสำหรับลงในช่องทางออนไลน์/ออฟไลน์ เช่น Facebook page, IG, Website,Line@, นิตยสาร, หน้าร้านที่วางขายสินค้า...

Oasis Function Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 20,000-22,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
24 มี.ค. 62
2 . พนักงานส่งสินค้า (ส่งสินค้ากรุงเทพและปริมณฑล 1 คน และส่งสินค้าต่างจังหวัด 1 คน)
1.จัดสินค้าขึ้นรถขนส่งอย่างถูกต้องตามเอกสารส่งสินค้า(invoice) 2.ดูแลสินค้าไม่ให้เสียหายจนสามารถส่งถึงร้านค้าได้ตามที่ได้รับมอบหมายงาน 3.จัดเก็บเอกสารต่างๆในการส่งสินค้าเพื่อกลับมาคืนให้ทางฝ่ายโลจิสต...

Oasis Function Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท
24 มี.ค. 62
3 . พนักงานบัญชีและบุคคล (Accounting&HR.Staff)
1.***ปิดงบบัญชีรายเดือน,ปิดงบบัญชีรายปีได้ และรวบรวมเอกสารส่งสำนักบัญชี(audit) 2.ทำงบการเงินส่งผู้บริหาร 3.ทำรายรับ-รายจ่ายบริษัท, คีย์บิล(invoice) ตามใบสั่งซื้อสินค้าต่างๆ 4.จัดทำและยื่นนำส่งเอกสา...

Oasis Function Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-37,000 บาท หรือตามประสบการณ์การทำงาน
24 มี.ค. 62
4 . พนักงานบัญชีและคลังสินค้า (Accounting&Stock Inventory&Logistic Staff)
1.ดูแลรับผิดชอบสินค้าในคลังสินค้าทั้งหมด 2.รับสินค้า-ตรวจนับสินค้า และตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าเข้า-ออก 3.บันทึกข้อมูลจำนวนของสินค้าลงระบบและส่งรายละเอียดการบันทึกข้อมูลให้ทางบัญชี 4.จัดทำรายงานการ...

Oasis Function Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
24 มี.ค. 62
5 . พนักงานขายกรุงเทพ (Bangkok Sales) /พนักงานขายต่างจังหวัด (Up-Country Sales)
- ติดต่อ-ประสานงานและดูแลยอดขายลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รวมถึงสร้างฐานลูกค้าใหม่ตามแผนงานบริษัท - ประสานงานกับร้านค้าและแก้ไขปัญหาหน้าร้านในเรื่องต่างๆเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ - วา...

Oasis Function Co.,Ltd.
กรุงเทพ 1 อัตรา ,ต่างจังหวัด 3 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 บาท +ค่าน้ำมันรถยนต์+คอมมิชชั่น+อินเซ็นทีฟ+ค่าโทรศัพท์
24 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ