JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานการตลาด (Marketing Executive)
1.วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาดให้กับสินค้าต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาดให้กับสินค้าต่าง ตามช่องทางการขายต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับช่องทางการขายนั้นๆ 3.วิเคราะห์แนวโน้...

Oasis Function Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท หรือตามประสบการณ์การทำงาน
24 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขายกรุงเทพ (Bangkok Sales) /พนักงานขายต่างจังหวัด (Up-Country Sales)
- ติดต่อ-ประสานงานและดูแลยอดขายลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รวมถึงสร้างฐานลูกค้าใหม่ตามแผนงานบริษัท - ประสานงานกับร้านค้าและแก้ไขปัญหาหน้าร้านในเรื่องต่างๆเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ - วา...

Oasis Function Co.,Ltd.
กรุงเทพ 1 อัตรา ,ต่างจังหวัด 3 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 บาท +ค่าน้ำมันรถยนต์+คอมมิชชั่น+อินเซ็นทีฟ+ค่าโทรศัพท์
24 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ