JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายกรุงเทพ (Key Account Executive BKK)
- ติดต่อ-ประสานงานและดูแลยอดขายลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รวมถึงสร้างฐานลูกค้าใหม่ตามแผนงานบริษัท - ประสานงานกับร้านค้าและแก้ไขปัญหาหน้าร้านในเรื่องต่างๆเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ - วา...

Oasis Function Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 บาท หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+คอมมิชชั่น+อินเซ็นทีฟ
23 ม.ค. 62
2 . พนักงานฝ่ายบัญชีและบุคคล (Accounting&HR.Staff)
1.ทำรายรับ-รายจ่ายบริษัท, คีย์บิล(invoice) ตามใบสั่งซื้อสินค้าต่างๆ 2.จัดทำเอกสารด้านภาษี เข่น จัดทำภาษีหัก ณที่จ่าย ภพ.30,ภงด.3,ภงด.53 และภาษีเงินได้ของพนักงานในบริษัท 3.จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย และเอ...

Oasis Function Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-22,000 บาท หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชี-การเงินและบุคคล
23 ม.ค. 62
3 . เลขาผู้บริหารและประสานงานฝ่ายขาย (MD.Secretary&Sales Admins)
1.ดูแลรับผิดชอบตารางงานทั้งหมดของผู้บริหาร 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการจัดระชุมแต่ละครั้ง 3.จัดทำรายงานการประชุมหลังประชุมส่งทางผู้บริหารในวันถัดไป 4.ประสานงานภายนอกบริษัทในการประชุมต่างๆของผู้บริห...

Oasis Function Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
23 ม.ค. 62
4 . พนักงานคลังสินค้า (Stock Inventory&Logistic Staff)
1.ดูแลรับผิดชอบสินค้าในคลังสินค้าทั้งหมด 2.รับสินค้า-ตรวจนับสินค้า และตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าเข้า-ออก 3.บันทึกข้อมูลจำนวนของสินค้าลงระบบและส่งรายละเอียดการบันทึกข้อมูลให้ทางบัญชี 4.จัดทำรายงานการ...

Oasis Function Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
23 ม.ค. 62
5 . พนักงานขายต่างจังหวัด (Up-Country Sales)
- ติดต่อ-ประสานงานและดูแลยอดขายลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รวมถึงสร้างฐานลูกค้าใหม่ตามแผนงานบริษัท - ประสานงานกับร้านค้าและแก้ไขปัญหาหน้าร้านในเรื่องต่างๆเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ - วา...

Oasis Function Co.,Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 บาท +ค่าน้ำมันรถยนต์+คอมมิชชั่น+อินเซ็นทีฟ+ค่าโทรศัพท์
23 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ