บริษัท โอเอซิส ฟังก์ชั่น จำกัด จำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ปลีกและส่ง ทั้งในและต่างประเทศ
ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น. บริษัทตั้งอยู่ จ.นนทบุรี
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันอุบัติเหตุ (GPA) ของ AIA
 • - ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี*
 • - ค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท*
 • - เงินช่วยเหลือพนักงานตามวาระต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน,งานบวช,งานฌาปนกิจ,กระเช้าเยี่ยมกรณีป่วยเข้าพักในโรงพยาบาล
 • - ลาพักร้อน 7 วันต่อปี* ทำงานครบ 2 ปีขึ้นไปลาพักร้อน 10 วันต่อปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลของการปฎิบัติงาน
 • - โบนัสประจำปีตามผลของการปฎิบัติงาน
 • - ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ถ้าบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด)
 • - เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • - อบรม-สัมมนาต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามสายงาน
 • - เสื้อฟอร์มพนักงาน*
 • - เครื่องดื่มประจำวัน เช่น กาแฟ,โอวัลติน
 • * = หลังผ่านระยะเวลาทดลองงาน
ติดต่อ
Oasis Function Co.,Ltd.
219/74 ม.ธนาคลัสเตอร์
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 094-241-9449
วิธีการเดินทาง
 • สถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่ ที่ตั้งบริษัทสามารถเข้า-ออกได้ 3 ทาง คือ
 • 1.บางบัวทอง
 • 2.ราชพฤกษ์
 • 3.สถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่ (บางรักใหญ่ซ.8)
ใช้งานแผนที่