JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัท - วางแผนการทำงานก่อนเข้าพบลูกค้า - ศึกษาหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เข้าใจมากที่สุด - รายงานความเป็นไปของตลาด คู่แข่ง - ออกพบลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ - ทำร...

มณฑลกรุ๊ป ( MONTHOL GROUP )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการศูนย์บริการ ไทร์พลัสรับสมัครด่วน !
- บริหารงานด้านต้อนรับ งานขาย งานบริการซ่อมช่วงล่างรถยนต์ และงานคลังอะไหล่ - วางแผนการซ่อมแซมรถยนต์ และการตรวจสอบคุณภาพงานก่อนการส่งมอบ - ให้คำปรึกษา / คำแนะนำด้านบริการซ่อมรถยนต์แก่ลูกค้า - สร้าง...

มณฑลกรุ๊ป ( MONTHOL GROUP )
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
16 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ