JobThai
มณฑลกรุ๊ป ( MONTHOL GROUP )
มณฑลกรุ๊ป ( MONTHOL GROUP ) MONTHOL GROUP คือกลุ่มบริษัทยานยนต์ที่ประกอบธุรกิจมากว่า 30ปี มีบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัทมณฑลพัฒนา จำกัด บริษัทมณฑลไทร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทเอม ออโต้ จำกัด ประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกยางยนต์ร่วมกับบริษัทชั้นนำ อาทิ มิชลิน กู๊ดเยียร์ บริดสโตน และอื่นๆ โดยมีศูนย์บริการยางยนต์มาตรฐานไทร์พลัส กว่า 10 ศูนย์ทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดอุดรและจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจ ต้องการทีมงานเพื่อมาร่วมพัฒนาธุรกิจ ดังนี้
• สวัสดิการพื้นฐาน โบนัสตามผลประกอบการ และสวัสดิการอื่นๆ ที่กำลังจะมีในอนาคต • โอกาสตั้งต้น และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ที่กำลังพัฒนาไปสู่อนาคต • โอกาสได้ร่วมงาน ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพ • โอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการทำงานอย่างเต็มที่ • โอกาสได้สร้างผลงาน พัฒนาฝีมือ ได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
zero position th
มณฑลกรุ๊ป ( MONTHOL GROUP )
เลขที่ 155/5 หมู่ที่ 14 ถนน นิตโย
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000