JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
1.ตรวจสอบและควบคุณภาพในขึ้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ควบคุมดูแลรับลูกค้า ในการที่ลูกค้ามาเยี่ยมชมโรงงาน หรือมา Audit 3.ตรวจสอบ และติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณ์คุณภาพรวมทั้งระเบียบข้อบ...

บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 38,000 บาทขึ้นไป
12 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ