บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด
ประกอบกิจการด้านการชำแหละ แยกชิ้นส่วนไก่ จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปใช้สำหรับโรงงาน
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - ค่าเดินทาง - รถรับ-ส่ง - ค่าที่พัก - ค่าตำแหน่ง - ค่าความสามารถ - ลาเพื่อการสมรส พร้อมเงินช่วยเหลือ - ลาเพื่อการณาปนกิจศพ พร้อมเงินช่วยเหลือ - ค่าโทรศัพท์ เฉพาะบางตำแหน่ง - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี - เงินปรับ - เงินเบิกล่วงหน้า - อื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด
356 หมู่ 2
ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
วิธีการเดินทาง
สายบ้านบึง-ชลบุรี เส้น 331 (โคราช-ระยอง)
ใช้งานแผนที่