ประกอบกิจการด้านการชำแหละ แยกชิ้นส่วนไก่ จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปใช้สำหรับโรงงาน
สวัสดิการ
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าเดินทาง
 • - รถรับ-ส่ง
 • - ค่าที่พัก
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ค่าความสามารถ
 • - ลาเพื่อการสมรส พร้อมเงินช่วยเหลือ
 • - ลาเพื่อการณาปนกิจศพ พร้อมเงินช่วยเหลือ
 • - ค่าโทรศัพท์ เฉพาะบางตำแหน่ง
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินปรับ
 • - เงินเบิกล่วงหน้า
 • - อื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
1 ตำแหน่ง
1.
19 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
20,000 บาทขึ้นไป
ติดต่อ
356 หมู่ 2
ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์: 095-023-4374,033-002-929, 081-5919877
วิธีการเดินทาง
สายบ้านบึง-ชลบุรี เส้น 331 (โคราช-ระยอง)
ใช้งานแผนที่