เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operations Officer)
1.ควบคุมกำกับหน้างาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและข้อปฏิบัติในการทำงาน 2.วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติงาน 3.จัดและควบคุมตารางการทำงานของพนักงานหน้างาน 4.รับเรื่องร้องเรียน พร้อมร่างจ...

บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
เงินเดือน 15,000- 20,000
14 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อ
งานธุรการ - บริหารจัดการงานด้านอาคารสถานที่ รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด - การควบคุมการทำงานของแม่บ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย - บริหารจัด...

บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
14 ธ.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.Up date กำลังพลของพนักงานทุกวัน 2.ดำเนินการรับสมัครพร้อมนัดหมายเพื่อให้หัวหน้าสัมภาษณ์ 3.ดำเนินการจัดทำการเบิกสวัสดิการพนักงานต่างๆ 4.จัดทำเงินเดือนพนักงาน ทั้งรายวันและรายเดือน 5.ประสานงานกั...

บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
14 ธ.ค. 61
4 . หัวหน้าบัญชีและการเงิน
1. ควบคุม, จัดทำ, ตรวจสอบงานรับ – จ่าย ของบริษัท และรับผิดชอบด้านบัญชีทั้งระบบ 2. วางแผนทางการบัญชี, จัดทำงบประมาณการ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุน 3. ปิดงบบัญชีและจัดทำงบการเงิน 4. จัดทำสรุปรายงาน...

บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 61
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ