ให้บริการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร (Baggage Services) ให้บริการคัดแยกสัมภาระ (Foreman Sorting) และทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร (Cabin Cleaning) รวมทั้งการให้บริการอื่น ๆ ภายในท่าอากาศยาน ซึ่งมีสำนักงานให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
สวัสดิการ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี (ทำงานครบ 1ปี)
  • ประกันอุบัติเหตุ AIA
  • เงินช่วยเหลืองานแต่ง
  • เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน และ ญาติพนักงาน
  • ค่าของเยี่ยมไข้
  • ลาพักร้อน 8-10 วัน
  • สะสมอายุการทำงาน 5 ปี , 10 ปี , 15 ปี
  • วันหยุดตามประเพณี
  • โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท)
5 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสถานีภูเก็ต
pinlocation
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
salary icon
ไม่ระบุ
2. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
3. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เลขานุการผู้บริหาร
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
4. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บุคคล
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
15,000-20,000
5. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อ
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
ติดต่อ
118/1 อาคาร ยู.เอส.เอ. ห้องเลขที่ 7E ชั้นที่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 063-373-0397 , 061-226-7953
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 555 , รถเมล์สาย 504 , รถเมล์สาย 69 , รถเมล์สาย 92 , รถเมล์สาย 24 , รถเมล์สาย 129 , รถเมล์สาย 107 , รถเมล์สาย 138
ใช้งานแผนที่