JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT support (ประจำสาขาสัตหีบ)
1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT 2. ติดตั้งโปรแกรมต่างๆในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น MS Windows, MS Office และอื่นๆ 3. ช่วยกำหนด Spec และขอใบเสนอราคารวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ด้าน IT 4. วางระบบ I...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
22 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสาขาสัตหีบ)รับสมัครด่วน !
1. งานสรรหาและว่าจ้าง - ตรวจสอบใบขออนุมัติอัตรากำลังพนักงาน - สรรหาพนักงาน คัดเลือกใบสมัคร ส่งประวัติผู้สมัครงานให้ต้นสังกัดพิจารณา 2. งานทะเบียนประวัติพนักงาน - จัดทำเอกสาร การโอนย้าย พนักงาน...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 มี.ค. 62
3 . Transport Supervisor
- ควบคุม ตรวจสอบแผนงานขนส่งได้ถูกต้องในแต่ละวัน - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำเอกสารขนส่ง การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ - จัดทำรายงานขนส่งที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและร...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 มี.ค. 62
4 . Safety Officer / จป. (สัตหีบ) รับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 2. ตรวจสอบ คุวบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงในการทำงาน 3. จัดอบรมหรือให้คำแนะนำลูกจ้างเกี่ยวกั...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000
22 มี.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ