JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ-คีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 6 เดือน)รับสมัครด่วน !
• Inputting data and keying document information into database. • Uploading and update data in database. • Coordinating with internal staff. ทำงานประจำตึก M Thai Tower, All Season Place ถนนวิทยุ ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
24 มิ.ย. 62
2 . **ด่วน** Business Analyst [IT & Banking] (ประจำเมืองทองธานี)
• This role is responsible for identifying, analyzing, and documenting solution requirements from client’s business perspective. • Define current and future operational scenarios (processes, models,...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 40,000-80,000
24 มิ.ย. 62
3 . **ด่วน 10 อัตรา** Tester (Mobile-Banking) ปสก 1-2 ปี ประจำเมืองทองธานีรับสมัครด่วน !
• Application testing and engineering process. • Test scenario and test case for SIT/UAT. • Estimate mandates for test case / test script. • Design and create the template of test case, test scrip...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 30,000-60,000
24 มิ.ย. 62
4 . Safety Officer (ประจำสาขาสงขลา)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 มิ.ย. 62
5 . Assistant Accounting Manager Urgently Required !
- Managing the Tax Operation system, including period closing, financial reporting and payment voucher approval. - Managing and controlling of finance and accounting transactions - Managing and co...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
24 มิ.ย. 62
6 . Maintenance Lead (ประจำสาขาระนอง)
1. วางแผนควบคุมกระบวนการซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์และเครื่องจักร 2. ดำเนินการบำรุงรักษา อุปกรณ์และเครื่องจักรตามแผนที่วางไว้ 3. รับงานแจ้งซ่อมจากพนักงานขับรถและพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลเครื่องจักร 4. วิเ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 มิ.ย. 62
7 . Safety Officer (ประจำสาขาบางพลี)
- วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อบ่งชี้ อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงใน...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 มิ.ย. 62
8 . Transport Supervisor (ประจำสาขาบางพลี)
- ควบคุม ตรวจสอบแผนงานขนส่งได้ถูกต้องในแต่ละวัน - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำเอกสารขนส่ง การบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ - จัดทำรายงานขนส่งที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและร...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
24 มิ.ย. 62
9 . Operation Supervisor (ประจำสาขากำแพงเพชร)
1. ควบคุมดูแลขนส่ง จัดทำเอกสารการขนส่งต่างๆ 2. ประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา 3. วางแผนการใช้รถประจำวัน และส่งรายละเอียดรถขนส่งให้กับลูกค้า 4. จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย รายได้งานขนส่งและนำเสนอในที่ป...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
10 . Human Resource Officerรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการสรรหาและคัดสรรพนักงาน - ค้นหาใบสมัครและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากช่องทางต่างๆ - อัพเดทตำแหน่งงานใน Facebook,Line - ดูแลงานเอกสารพนักงานเข้าใหม่ จัดทำแฟ้มประวัติ - ทำงานธุร...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
11 . Customer Service Import - Export Officer
- Receive enquirer and order for customers - Contact customers to discuss their needs - Manage, control check or assist with issuing of all import/export document - Plan&Monitor shipping delivery ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 มิ.ย. 62
12 . Programmer
1. เขียนและแก้ไขโปรแกรมและรายงานในระบบ ERP ของบริษัท 2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ERP และโปรแกรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3. ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาโปรแกรม ERP. 4. สำรอง Source Code ต่างๆของระบบ ERP...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
24 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี - รับผิดชอบในการทำเอกสารตั้งหนี้และบันทึกในระบบบัญชี - ตรวจเช็คจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน จ. - ศ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน 17,000.-
24 มิ.ย. 62
14 . Transport Coordinator
- ประสานงานระหว่างพนักงานขับรถกับลูกค้า - จัดทำใบเรียกเก็บเงินค่าขนส่งไปยังลูกค้า - จัดทำเอกสารการจ่ายเงินค่าขนส่งต่างๆ ตามใบแจ้งหนี้ - จัดทำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่ง - เปิด PO, PR การใช้บริการร...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 มิ.ย. 62
15 . เลขานุการและธุรการ (ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
ธุรกิจ สำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม, ปิโตรเคมิคอล หน้าที่รับผิดชอบ 1. ช่วยงานผู้จัดการสาขาตามที่มอบหมาย 2. รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. จัดเตรียมเอกสารเสนออนุมัติ จัดทำและเก...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000
24 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ