เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin Maintenance (ประจำสาขาระนอง)
1. ออกใบแจ้งซ่อม 2. ประสานงานด้านช่าง / ทรานสปรอสต์ / จัดซื้อ 3. งานด้านเอกสาร 4. ด้านการตรวจสอบการส่งมอบรถ 5. รายการซ่อมประจำวัน 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000.-
19 ม.ค. 62
2 . Maintenance Supervisor
- ควบคุมดูแลสภาพของรถขนส่งให้อยู่ในสภาพดี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานทุกวัน - จัดการตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆ ของรถขนส่ง - บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 ม.ค. 62
3 . Safety Officer / จป. (สัตหีบ) รับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 2. ตรวจสอบ คุวบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงในการทำงาน 3. จัดอบรมหรือให้คำแนะนำลูกจ้างเกี่ยวกั...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
4 . Programmer
1. เขียนและแก้ไขโปรแกรมและรายงานในระบบ ERP ของบริษัท 2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ERP และโปรแกรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3. ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาโปรแกรม ERP. 4. สำรอง Source Code ต่างๆของระบบ ERP...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
19 ม.ค. 62
5 . Engineer Administrationรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารของแผนกวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดทำใบเสนอราคา เปิด PR, ติดตาม PO ฯลฯ 2. จัดทำ invoice, Budget, Cost 3. สนับสนุนด้านเอกสารงานประมูลโครงการของบริษัท 4. สนับสนุนงานทางเทคนิค 4...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 23,000
19 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ