JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายต่างประเทศ
- เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ - วิเคราะห์และติดตามลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมาย - สรรหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย - ติดต่อประสานงานกับฝ...

บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1.งานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ(HRM) 2.งานพัฒนาและฝึกอบรม(HRD) 3.งานบริหารแรงงานสัมพัธ์(HRE) 4.งานบริการผลตอบแทน(ค่าจ้าง-เงินเดือน) 5.งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 6.งานธุรการ 7.การจัดการทั่...

บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดสรร วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องจักรให้กับโรงงาน - สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้ตรงตามสเป็ค

บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ