ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง กระดาษอัด แผ่นไม้ปาร์ติเกิล แผ่นไม้อัดไม้บางวีเนียร์.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 081-822-1450