JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
รับสาย และติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้านบริการหลังการขาย

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
2 . Service Engineer
รับผิดชอบการติตตั้ง ซ่อมบำรุงสินค้าของบริษัท

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ++
18 ก.ค. 62
3 . Telesales
โทรศัพท์แนะนำ เสนอขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000 ++
18 ก.ค. 62
4 . วิศวกรออกแบบ (Auto CAD)
ออกแบบวิศวกรรม และกำกับดูแล ควบคุมงานตามแบบ

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
5 . Online Marketing
1. ทำการตลาดออนไลน์ 2. ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหาสื่อออนไลน์ของบริษัท

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. รับผิดชอบด้านการเงินการจ่ายชำระ เช่น การจ่ายเงินสดย่อย,เช็ค,โอนเงินต่างประเทศ 2. ตรวจสอบติดตามเอกสารทางการเงินใบเสร็จชำระเงิน,ใบกำกับภาษี 3. ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายใน...

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
7 . Sales Admin
1.รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารการขาย ออกใบเสนอราคา 2.ตรวจสอบสต๊อกของสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 3.ประสานงานทั่วไปกับฝ่ายต่างๆ

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
8 . Admin (ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม)
ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวอาคาร และบริเวณพื้นที่โดยรอบของบริษัท รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และงานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ปิดงบการเงิน 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3. ทำเรื่องต้นทุน สต๊อกสินค้า 4. รายการคำนวณภาษี และภาษีที่เกี่ยวข้องต่างๆ

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
หลายอัตรา
18 ก.ค. 62

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
18 ก.ค. 62

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
18 ก.ค. 62

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
18 ก.ค. 62

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
18 ก.ค. 62

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
18 ก.ค. 62

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
18 ก.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ