จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์ เพื่อการขนส่ง และการส่งออก ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 10 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
The leading company in the material and system supply focusing most to the logistics and supply chain activities. Our business covers in the completed area from end of the production line to packing, palletizing, warehousing, automation, material handling up to loading and cargo securing in transport.
We are in the business with the program of quality products and advance system to ensure efficiency, accuracy, safe and secure to all goods and cargo starting from end of production line to warehouse-transit-destination at the same time with effective cost and environmentally friendly.
18 ตำแหน่ง
1.
10 ต.ค. 62
ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
2.
10 ต.ค. 62
Sales Manager
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
3.
10 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี(ด้านต้นทุน)
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
4.
10 ต.ค. 62
Sales Engineer
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
5.
10 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การเงิน
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
6.
10 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
7.
10 ต.ค. 62
Online Marketing
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
8.
10 ต.ค. 62
Technical Support
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
9.
10 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
10.
10 ต.ค. 62
Service Engineer
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
15,000 ++
11.
10 ต.ค. 62
บาริสต้า
pinlocation
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
salary icon
ตามตกลง
12.
10 ต.ค. 62
Graphic Design
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
13.
10 ต.ค. 62
วิศวกรออกแบบ (Auto CAD)
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
14.
10 ต.ค. 62
Sales Engineer(Electric Stacker)
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
15.
10 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สโตร์ / คลังสินค้า
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
16.
10 ต.ค. 62
Purchase
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
17.
10 ต.ค. 62
วิศวกรติดตั้ง
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
18.
10 ต.ค. 62
Sales Admin
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
55/5 หมู่ที่ 1 ถนนชัยพฤกษ์
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 086-322-6049