JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer : PE)
1 วางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย 2  ควบคุมติดตามแผนงานอย่างใกล้ชิดและรายงานปัญหาต่อผู้บริหารโครงการ 3  ให้ความรู้และแนะนำพนักงานระดับล่างให้สามารถปฏิบัติงานตาม...

บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
2 .  ธุรการโครงการ / Site Admin 
1)ดูแล ตรวจรับ ติดตามวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 2)จัดทำข้อมูลคนงาน,แจ้งคนงานเข้า-ออก ของหน่วยงาน ดูแลเงินสดย่อยหน้างาน ประสานงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3)จัดทำสรุปและดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายเบิกเง...

บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
3 . โฟร์แมนเซอรเวย์ / Foreman 
1)ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน และตามลำดับขั้นตอน 2)ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา 3)ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานและมีความปลอดภัย 4)ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความก้าวหน้า 5)ตรวจสอบดูแลการทำ...

บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
4 . วิศวกรสนาม (Site Engineer : SE)
- วางแผนการทำงานสำหรับหน้างาน - จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่...

บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
5 . วิศวกรประมาณราคา(Estimator)
งานในความรับผิดชอบ 1)ประมาณราคาเพื่อประมูลงาน ,เสนอราคางานใหม่ 2)สำรวจหน้างานเพื่อเสนอราคา 3)ประมาณการวัสดุเพื่อสั่งซื้อ และจัดส่งเข้าโครงการ 4)จัดทำปริมาณงานและราคาจ้างเหมา ผู้รับเหมาช่วง 5)จัด...

บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ