JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แผนกร้านค้าสัมพันธ์สาขาวิลเลจ ( สุวรรณภูมิ )
1.จัดทำสัญญาเสนอเงื่อนไขการต่อสัญญาพร้อมเอกสารประกอบการทำสัญญา 2.จัดทำประกันภัยร้านค้า 3.ดูแลความเป็นระเบียบของร้านค้าภายในศูนย์การค้า 4.ดูแลการจัดทำบัตรพนักงาน และคู่มือร้านค้า 5.สนับสนุนการบริก...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด เซ็นทรัลวิลเลจ ( สุวรรณภูมิ )
- ดูแลสื่อโฆษณาและวางแผนการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - วางแผนการทำ Promotion ส่งเสริมการขายต่างๆ - วางแผนกิจกรรม Event ส่งเสริมการขายต่างๆ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโสกลยุทธ์การตลาด เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา
1.มีความสามารถในวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ 2.มีความสามารถวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม 3.รับผิดชอบการจัดกิจกรรม event ต่างๆ 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ดี 5.วิเคราะห์และพัฒนารูปแ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
4 . **เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกบริหารทุนมนุษย์ **เซ็นทรัลสาขาอีสต์วิลล์
รับผิดชอบในการRecruitment, ให้คำปรึกษา, ทำทะเบียนประวัติพนักงาน,มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายแรงงาน และจัดทำสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานตามระเบียบสวัสดิการของบริษัท รวมถึงจัดทำสรุปสถิติการมาทำงาน และผล...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พนักงานประจำ
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า(สาขาบางนา)
- ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า - ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ๋อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์การค้าฯ - ตรวจอุปกรณ์ อะไหล่ ภายใน Stock ของแผนกทุกวัน - ตรวจงานระบบไฟฟ้าร้านค้า/ผู้เช่า...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
6 . Travel Agent Relations (ประสานงานทัวร์) สาขาพัทยา
1.ต้อนรับและให้บริการลูกค้ากรุ๊ปทัวร์ 2.ตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการ อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ลูกค้าทัวร์ และลูกค้าทั่วไปเกิดการ Shopping ภายในศูนย์การค้า 3.จัดทำรายงานสรุป...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่แผนกรักษาความสะอาด (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของบริษัท Sub Contract ให้เป็นไปตามสัญญา (ดูแลพ่อบ้าน และแม่บ้าน) - ดูแลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของศูนย์การค้า - ดูแลงานสวนและต้นไม้ประดับ - ดูแลการจัดการขยะของศูนย...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
8 . **รับสมัครด่วน**ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกงานระบบ (เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต)
1.นำเสนอและเข้าร่วมจัดทำ/ควบคุมแผนงานการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เครื่องจักรหลัก ภายในศูนย์การค้าฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าฯ 2.ดูแลงานบริการรับแจ้งซ่อ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด(ขายพื้นที่) สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
-วางแผนการขายพื้นที่ Promotion ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้สาขา -ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าเรื่องการออกสัญญาเช่า และการติดตามการชำระเงินค่าเช่าตามที่กำหนด -อำนวยความสะดวกให้แก...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้า แผนกอาคาร เซ็นทรัลพลาซาวิลเลจ สุวรรณภูมิ
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้า - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารและพื้นที่ของศูนย์การค้า - ดูแลงานตกแต่งตัวอาคารและภายในศูนย์การค้าให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทและใ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่แผนกอาคาร (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้า - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารและพื้นที่ของศูนย์การค้า - ดูแลงานตกแต่งตัวอาคาร และภายในศูนย์การค้าให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทและ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
12 . CPN Walk-in Interview เสาร์ที่ 6 ก.ค.62 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
CPN Walk-in Interview เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ วันและเวลา: เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น. สถานที่: หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตำแหน่งงานที่เปิด...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
13 . **ด่วน**เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาลเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมตรวจสอบการใช้พลังงานในศูนย์ฯ - ควบคุมการจดมิเตอร์ไฟฟ้าในเดือน - ตรวจสอบควบคุมการตกเเต่งร้านค้า - ปฏิบั...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าช่างอาคาร สาขาวิลเลจ (สุวรรณภูมิ)
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้า - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารและพื้นที่ของศูนย์การค้า - ดูแลงานตกแต่งตัวอาคาร และภายในศูนย์การค้าให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทและ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่อาคาร/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต นนทบุรีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ศูนย์การค้าให้พร้อมใช้งาน 2. สามารถรับงานเเจ้งซ่อม ลงมือปฏิบัติในากรซ่อมเเซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ได้ 3.ควบคุมผู้รับเหมาในการตกแต่งหรือซ่อมแ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
16 . พนักงานขายอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) สาขาพัทยา
1. ขายเครื่องดื่มในศูนย์อาหาร 2. เป็นพนักงานประจำในเครือเซ็นทรัล 3. ปรุงเครื่องดื่ม ดูแลรักษาความสะอาดในศูนย์อาหาร 4.ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
24 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่อาคาร (สาขามหาชัย)
1.ตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ศูนย์การค้าให้พร้อมใช้งาน 2. สามารถรับงานเเจ้งซ่อม ลงมือปฏิบัติในากรซ่อมเเซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ได้ 3.ควบคุมผู้รับเหมาในการตกแต่งหรือซ่อมแ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าแผนกส่งเสริมธุรกิจ-พื้นที่การตลาดส่วนกลาง เซ็นทรัลพลาซาอุบลฯ
-วางแผนการขายพื้นที่ Promotion ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้แก่สาขา และการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ -ตรวจสอบรูปแบบการจัดงานด้านการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค้า -ติดต่อประสาน...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้าแผนกศูนย์อาหาร(เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต)
1.สรรหาและคัดเลือกร้านค้าใหม่ เพื่อทดแทนร้านเก่า และปรับเปลี่ยนร้านค้าให้เป็นไปตามสัดส่วน 2.Monitor และจัดทำรายงานยอดขายร้านค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ร่วมบริหารจัดการต้นทุน และค่าใช้จ่ายเพื...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าแผนกการตลาดสาขา(เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต)
1.วางแผนการขายพื้นที่ Promotion, Convention Hall ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้สาขา 3.วางแผนการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ 4.ตรวจรูปแบบการจัดงานด้านการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ก...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
21 . ผู้จัดการ แผนกการตลาด เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี
1.วิเคราะห์และวางแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2.กำหนดกลยุทธ์การดำเนินการด้านการตลาด 3.สร้าง Traffice และสร้างภาพลักษณ์ให้กับศูนย์การค้า 4.ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ 5.งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
22 . พนักงานแคชเชียร์-ลานจอด (สาขาพระราม9)
- ประจำจุดลานจอดขาออก/ ลานโปรโมชั่น /เครื่องเล่นเด็ก และร้านโปรคลีน พร้อมคิดเงินในส่วนที่ได้ประจำจุดต่างๆ ของศูนย์การค้า - เก็บเงินและนำเงินส่งบัญชีการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 มิ.ย. 62
23 . งานอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
ตำแหน่ง: 1.ผู้จัดการ Food&Beverage 2.เจ้าหน้าที่ Food&Beverage

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
24 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ (สาขาพระราม9)
- ให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์การค้าฯ เช่น กิจกรรมต่างๆ ,โปรโมชั่น, สถานที่ภายในศูนย์ฯ, การให้ความช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องต่างๆ, การให้บริการรถเข็น ฯลฯ - ดูแลความเรียบร้อยของเคาท์เตอร์ - รว...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
25 . เจ้าหน้าที่งานระบบ-สุขาภิบาล (สาขาพระราม9)
- ควบคุมดำเนินตามแผนงานซ่อมบำรุงระบบประปา/สุขาภิบาล/แก๊ส - ควบคุมงานบริการรับแจ้งซ่อมแก่ผู้เช่าร้านค้า และภายในสำนักงานบริษัทฯ - ควบคุมงานบริการตรวจสอบงานระบบร้านค้า - ควบคุมตรวจสอบการตกแต่งร้านค้า...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
26 . Part-time*พนักงานประจำจุดแลกของสมนาคุณ(Redemption) / เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกตรับสมัครด่วน !
-อยู่ประจำจุดแลกของสมนาคุณลูกค้า -ดูเรื่องงานเอกสารและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 400/วัน
24 มิ.ย. 62
27 . **ด่วน**เลขานุการ (เซ็นทรัลพลาซา สาขาเวสต์เกต)รับสมัครด่วน !
1.การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม เพื่อเสนอผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2.จัดเก็บเอกสาร สำนักงานผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
28 . ช่างงานระบบ(พนักงานล้างแอร์)/Part-time
ล้างแอร์ ซ่อมบำรุง และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 400/วัน (ไม่รวม OT)
24 มิ.ย. 62
29 . **เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกไฟฟ้า**ประจำเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
1.ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2.ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์การค้าฯ 3.Key ใบงาน ปิด Job order ทุกวัน 4.ตรวจอุปกรณ์ อะไหล่ ภายใน Stock ของแ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
30 . เจ้าหน้าที่ (ไฟฟ้า, สุขาภิบาล) สาขาปิ่นเกล้ารับสมัครด่วน !
ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์การค้าฯ Key ใบงาน ปิด Job order ทุกวัน ตรวจอุปกรณ์ อะไหล่ ภายใน Stock ของแผนกทุกวัน ตรวจงาน...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
31 . เจ้าหน้าที่ / หัวหน้า แผนกส่งเสริมการตลาดสาขา (เซ็นทรัลเฟสติวัล สาขาสมุย)
-วางแผนการขายพื้นที่ Promotion , Convention Hall ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้สาขา -วางแผนการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ -ตรวจรูปแบบการจัดงานด้านงานขายให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
32 . เจ้าหน้าที่แผนกอาคาร *เซ็นทรัลสาขาอีสต์วิลล์*(เลียบด่วน)
รับผิดชอบในการตรวจสอบหาสาเหตุ, ทำการซ่อมแซม, บำรุงรักษาอาคารสถานที่ศูนย์การค้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และควบคุมดูแลผู้รับเหมากรณีมีการว่าจ้างผู้รับเหมาตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคาร 1 ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารส...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
33 . เจ้าหน้าที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม (เซ็นทรัลภูเก็ต)
1.แนะนำเมนูอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 2.ดูแลเรื่องการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า 3.จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะอาหาร และพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4.ดูแลความส...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 มิ.ย. 62
34 . Accounting & Financial - ประจำที่สาขาภูเก็ต
1.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีและความถูกต้องของภาษีอากร 2.ตรวจสอบยอดเงินรับและจ่ายตามเอกสารกับรายงานต่างๆ กระทบยอดกับ Bank Statement ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
35 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย(Loss Prevention)/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูเเลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract 2. จัดการและการอำนวยการ แก้ไขจราจรของศูนย์การค้า 3. จัดทำรายการตรวจเช็ค อุปกรณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้าน 4....

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
36 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service) สาขาพัทยา
1.1 งานด้านบริการลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านอำนวยความสะดวก บริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper) - รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า - ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภาย...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
37 . เจ้าหน้าที่แผนกงานระบบ (ไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล) สาขาเวสต์เกต นนทบุรี
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาลเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมตรวจสอบการใช้พลังงานในศูนย์ฯ - ควบคุมการจดมิเตอร์ไฟฟ้าในเดือน - ตรวจสอบควบคุมการตกเเต่งร้านค้า - ปฏิบั...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
38 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / สาขาเวสต์เกตรับสมัครด่วน !
1.ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์การค้า เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า 2.รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกค้า รวมทั้งการประสานงา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
39 . **ด่วน**พนักงานขายเครื่องดื่ม สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
1. ขายเครื่องดื่มในศูนย์อาหาร 2. เป็นพนักงานประจำในเครือเซ็นทรัล 3. ปรุงเครื่องดื่ม ดูแลรักษาความสะอาดในศูนย์อาหาร

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
40 . เจ้าหน้าที่งานระบบ (ไฟฟ้า , ปรับอากาศ , สุขาภิบาล , บริการ) (เซ็นทรัลภูเก็ต)
1.ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ/ ไฟฟ้า/ ประปาสุขาภิบาล 2.บริการรับแจ้งซ่อมระบบให้แก่ลูกค้า/ร้านค้า พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย 3.คีย์ใบงานปิด Job Order ทุกวัน 4.ตรวจสอบอุปกรณ์ อะ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
41 . เจ้าหน้าที่อาคาร (เซ็นทรัลภูเก็ต)
-ตรวจสอบสาเหตุ เพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ศูนย์การค้าให้พร้อมใช้งานเสมอ -ควบคุมผุ้รับเหมาตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคาร ให้ปฎิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบบริษัท -ปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จตร...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
42 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Office) – ประจำเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบในการรับและตรวจสอบเอกสารการเงิน - บันทึกค่าใช้จ่ายทางการเงิน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามงบประมาณ (Budget) - รับเอกสารวางบิล - จัดทำเช็คและการทำจ่ายเช็ค - จัดทำรายงานสรุปการเบิกเงิน - งานอ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
43 . เจ้าหน้าที่อาคาร (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ /สาขาพระราม9 / สาขาพระราม 3)
1.ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เช่น กั่น Partition, ซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ทาสีผนังหรือฉากกั่นห้อง, ปูกระเบื้อง, อ่านแบบแปลนต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพดีเสมอ 2.ตรวจสอบการตกแต่งของร้านค้าให้เป็นไปตา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
44 . เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา (Event&Tenant)/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต
1.วางแผนงานและ Create งานส่งเสริมการขายต่างๆกับกำดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆให้เป็นไปตามแผน 2.จัดหาลูกค้ารายใหม่มาเช่าพื้นที่ 3.แจ้งงานฝ่ายๆต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 4.ดูแลกิจกรรมต...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
45 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ขายพื้นที่ Promotion) สาขาปิ่นเกล้า
- วางแผนการขายพื้นที่ Promotion - วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้แก่สาขา - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
46 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด Marking (สาขาพัทยา)
- งานด้านส่งเสริมการตลาด วางแผนงานและ Create งานส่งเสริมการขายต่างๆ - กับกำดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆให้เป็นไปตามแผน - วางแผน/บริหารรายได้จากพื้นที่ Casual Leasing และประสานงานกับลูกค้า -...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
47 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สาขาปิ่นเกล้า)
-ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ลูกค้า -จัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ -วางแผนพัฒนามาตรฐานการให้บริการ -ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร -การช่วยเหลือทีมงานตามสถานการณ์ที่จำเป็น ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
48 . เจ้าหน้าที่แผนกรักษาความสะอาด (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของบริษัท Sub Contract ให้เป็นไปตามสัญญา - ดูแลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของศูนย์การค้า - ดูแลงานสวนและต้นไม้ประดับ - ดูแลการจัดการขยะของศูนย์การค้า - ดูแลการจัดส่งจ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
49 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สาขาพระราม9)
-ควบคุมดูแลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract -จัดการและอำนวยการ แก้ไขจราจรของศูนย์การค้า -จัดทำรายการตรวจเช็คอุปกรณ์ในพื้นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้านสม่ำเสมอ -เป็นเจ้...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
50 . เจ้าหน้าที่บริการลานจอด-Control Parking (เซ็นทรัลเวิลด์ /เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)
- ควบคุมดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ Parking เพื่อให้ผู้บริหารทราบ - บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Software และ Hardware ที่ใช้ในระบบParking ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ให้บริก...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้างบริษัท รวมประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
51 . Accounting Officer ( GL/AP/AR ) - ประจำเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบงานบัญชีรายจ่าย/รายรับ - จัดทำ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด - รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีหัก ณ ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
52 . Accounting Officer ( GL/AP/AR ) - ประจำสำนักงานใหญ่
- รับผิดชอบงานบัญชีรายจ่าย/รายรับ - จัดทำ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด - รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีหัก ณ ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
53 . หัวหน้างานระบบ - ปรับอากาศ (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศในอาคารสูง - ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของแผนกปรับอากาศ - ควบคุมกำกับการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารสูง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
54 . เจ้าหน้าที่ Brand Ambassador ภาษาอังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- รับผิดชอบงานด้านอำนวยความสะดวก บริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper) - รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกค้า รวมทั้งประสานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก - ทำงานร่วมกับที...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
24 มิ.ย. 62
55 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
-ควบคุมดูแลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract -จัดการและอำนวยการ แก้ไขจราจรของศูนย์การค้า -จัดทำรายการตรวจเช็คอุปกรณ์ในพื้นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้านสม่ำเสมอ -ปฏิบัติ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000-19,000 บาท
24 มิ.ย. 62
56 . พนักงานบริการลานจอด (Parking) (เซ็นทรัลเวิลด์ / พระราม9)
1.ควบคุมการแจกบัตรจอดรถลูกค้าทางเข้าศูนย์การค้า 2.จัดการและอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าที่นำรถมาจอด 3.ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.บึนทึกทะเบียนยานพาหนะลงในบัตร อิเล็คทรอนิคให้ครบถ้วนถูกต้อง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
57 . เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า (เซ็นทรัลเวิลด์/พระราม2/พระราม 3)
- รับผิดชอบงานด้านอำนวยความสะดวก บริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper) - รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า รวมทั้งประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - ทำงานร่วมกับท...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
58 . หัวหน้าแผนกอาคาร (ประจำสาขาเชียงใหม่เฟสติวัล / ลาดพร้าว)
-รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้า -รับผิดชอบดูแลงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารและพื้นที่ของศูนย์การค้า -ดูแลงานตกแต่งตัวอาคาร และภายในศูนย์การค้าให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทและให้...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
59 . หัวหน้าศิลป์ (สาขาชลบุรี)
- ดำเนินการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และรื้อถอนสื่องานกิจกรมส่งเสริมการขาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงาน แลกะสรรหา Supplier ผู้ผลิตสื่อในบางงาน เพื่อให้งานมีประสิทธภาพ ถูกต้อง สวยงาม...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
60 . เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล / บริการ (เซ็นทรัลเวิลด์)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมตรวจสอบการใช้พลังงานในศูนย์ฯ - ควบคุมการจดมิเตอร์ไฟฟ้าในเดือน - ตรวจสอบควบคุมการตกเเต่งร้านค้า - ปฏิบ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 มิ.ย. 62
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ