JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย(Loss Prevention) / สาขาเวสต์เกต
1. ควบคุมดูเเลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract 2. จัดการและการอำนวยการ แก้ไขจราจรของศูนย์การค้า 3. จัดทำรายการตรวจเช็ค อุปกรณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้าน 4....

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่ แผนกจัดซื้อ (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่)
- งานจัดซื้อ-จัดจ้าง เปิด PO เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ - ประสานงานหน่วยงานที่เกียวข้อง ภายในองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการสั่งซื้อ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-25,000
16 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่ศูนย์อหาร สาขามหาชัย
-บริหารพื้นที่เช่าและวางแผนการขายของแผนกศูนย์อาหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด -จัดหาและประสานงานติดต่อร้านค้าให้ตรงตามความตองการของลูกค้าในพื้นที่ ให้มาเปิดร้านค้าในพื้นที่เพื่อเพิ่มรายของสาข...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
4 . ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์(เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต)
1.การจัดทำสัญญา ควบคุมดูแลการเสนอเงื่อนไขการต่อสัญญาพร้อมเอกสารประกอบการทำสัญญา 2.การจัดทำประกันภัยร้านค้า 3.กำกับดูแลความเป็นระเบียบของร้านค้าภายในศูนย์การค้าโดย Shop Visit 4.จัดทำงบประมาณประจำปี ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน เซ็นทรัลพลาซาศาลายา
- รับชำระค่าเช่า , ค่าบริการ และรายได้ทุกประเภท - จัดส่งใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วน - ตรวจสอบพื้นที่ และจัดทำรายงาน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า - ตวจสอบเอกสาร และจัดทำรายงานเพื่อจ่ายคืนเง...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด (เซ็นทรัลพลาซาศาลายา)
- หารายได้จากพื้นที่ Casual Leasing และประสานงานกับลูกค้า - บริหารงานลูกค้า Category - รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
7 . **หัวหน้าแผนกอาคารรักษาความสะอาด** ประจำเซ็นทรัลอีสต์วิลล์(เลียบทางด่วน)
1.ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของบริษัท Sub Contract ให้เป็นไปตามสัญญา 2.ควบคุมดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณแผนกรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามระเบียบ และตรวจสอบการเบิกจ่ายของใช้สิ้นเปลืองต่างๆ ของแม...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สาขาพระราม9)
- ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์การค้าแก่ลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติ เช่น ที่ตั้งร้านค้า โปรโมชั่นต่างๆของร้านค้า การให้บริการรถเข็น และหรือการรับแลกของรางวัลต่างๆ - การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ - การร่...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโสกลยุทธ์การตลาด (สาขาอุดรธานี)
1.มีความสามารถในวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ 2.มีความสามารถวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม 3.รับผิดชอบการจัดกิจกรรม event ต่างๆ 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ดี 5.วิเคราะห์และพัฒนารูปแ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
10 . งานอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
ตำแหน่ง: 1.ผู้จัดการ Food&Beverage 2.เจ้าหน้าที่ Food&Beverage

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
11 . Central Village Walk-in Interview วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00น.
Walk-In Interview เซ็นทรัล วิลเลจ (ทางเข้าสุวรรณภูมิ) วันและเวลา : วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 / 9.00 - 16.00 น. สถานที่ : ห้อง Universe ชั้น 12 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ พระราม 9 การเดินทาง : MRT พระรา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ก.พ. 62
12 . เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์ (สาขาพระราม9)
- รับผิดชอบดูแลการจัดพัฒนา/ปรับปรุงการบริการร้านค้า - ประสานงาน สื่อสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า - สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เช่า และ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าใ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
13 . **พนักงานชั่วคราวประจำจุดแลกของสมนาคุณ(Redemption)**สาขาอีสต์วิลล์
- แลกรับของสมนาคุณ ประจำจุด - ตรวจเช็ค สต็อกสินค้า - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 400 บาท/วัน
16 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่งานระบบ-บริการ (สาขาพระราม9)
- ควบคุมดำเนิน ตามแแผนงานซ่อมบำรุงงานระบบร้านค้า ภายในศูนย์การค้าฯ ให้ตรงตามแผนงาน - ควบคุมงานบริการรับแจ้งซ่อมแก่ผู้เช่าร้านค้า และภายในสำนักงานบริษัทฯ - ควบคุมงานบริการตรวจสอบงานระบบร้านค้า - ควบ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาดสาขา(Commercialize)/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต
1.วางแผนการขายพิ้นที่ Promotion, Convention Hall, Onsite Media ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.วางแผนการขายงาน Casual Leasing Thematic รูปแบบใหม่ 3.วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้แก่สาขา 4.ติดต่อประสานงานกับล...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
16 . พนักงานขายเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช)
รับผิดชอบการขายเครื่องดื่มให้กับลูกค้า ประจำศูนย์อาหาร สามารถผสมเครื่องดื่มได้ สามารถยกของหนักได้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
17 . เลขานุการ(เซ็นทรัลพลาซา สาขาเวสต์เกต)
1.การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม เพื่อเสนอผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2.จัดเก็บเอกสาร สำนักงานผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด(สาขานครศรีธรรมราช)
-รับผิดชอบงานการเสนอขายพื้นที่ให้กับลูกค้า -ทำเอกสารสัญญาการขายพื้นที่กับทางลูกค้า -ประสานงานกับแผนกต่างๆในการบริการลูกค้าในขอบเขตที่จำกัด -บริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมและพื้นที่

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
หน้าที่และรายละเอียดงานงาน:เจ้าหน้าที่ธุรการ - ตรวจสอบ แก้ไข เจรจา และร่างสัญญาทั่วไป - ประสานงานและร่วมมือกับศูนย์การค้า เพื่อติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
20 . ** พนักงานบาร์น้ำ**ประจำเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
-จัดเตรียมสถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อพร้อมบริการลูกค้าตลอดช่วงเวลาให้บริการ -จัดปรุงเครื่องดื่มให้ได้ตามสูตรที่กำหนด ขายเครื่องดื่มตามราคาที่กำหนด -บริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า -ปฏ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท มีค่าบาร์น้ำให้ 1,000 บาทต่อเดือน
16 ก.พ. 62
21 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / เจ้าหน้าที่ Visual Merchandise เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา
1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - สรรหาผู้เช่ารายใหม่ ในพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ -สรรหาร้านค้าใหม่ ที่มีศักยภาพสินค้าแปลกใหม่ ทันสมัย สวยงาม -ดูแลความเรียบร้อยร้านค้าเช่า ให้ถูกระเบียบ เป็นไปตามข้อกำหนด ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
22 . เจ้าหน้าที่แผนกรักษาความสะอาด/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต(บางใหญ่)
1.ควบคุมดูแล และตรวจสอบการทำงานของบริษัท Sub Contract ให้เป็นไปตามสัญญา 2.ดูแลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของศูนย์การค้า 3.ดูแลงานสวนและต้นไม้ประดับ 3.ดูแลการจัดการขยะของศูนย์การค้า 5.ดูแลการจัดส่ง...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
23 . **ด่วน**เจ้าหน้าที่อาคาร/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต นนทบุรีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบหาสาเหตุ เพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ศูนย์การค้าให้พร้อมใช้งาน 2.ควบคุมผู้รับเหมา ในการตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคาร ให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในข...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
24 . เจ้าหน้าที่ / หัวหน้า แผนกส่งเสริมการตลาดสาขา (เซ็นทรัลเฟสติวัล สาขาสมุย)
-วางแผนการขายพื้นที่ Promotion , Convention Hall ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้สาขา -วางแผนการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ -ตรวจรูปแบบการจัดงานด้านงานขายให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
25 . Finance Budget - ประจำสำนักงานใหญ่
- ควบคุมดูแลการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนการใช้งบขององค์กรประจำปี - วิเคราะห์และรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำเดือน เสนอต่อผู้บริหาร - จัดทำรายงานการใช้งบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบแล...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
26 . เจ้าหน้าที่ประจำจุดแลกของสมนาคุณ *เซ็นทรัลสาขาอีสต์วิลล์*(เลียบด่วน)
1.ทำหน้าที่แนะนำ Sale Promotion ให้กับลูกค้าในศูนย์การค้า 2.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ทำงานตามเวลาศูนย์การค้าเปิดปิดได้ และทำงานวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
27 . เจ้าหน้าที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม (เซ็นทรัลภูเก็ต)
1.แนะนำเมนูอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 2.ดูแลเรื่องการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า 3.จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะอาหาร และพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4.ดูแลความส...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ก.พ. 62
28 . เจ้าหน้าที่การตลาด( PR/Event/Media Marketing) เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา
- ปฏิบัติงานฝ่ายการตลาด - ดูแลรับผิดชอบด้าน Event - ดูแลรับผิดชอบด้าน PR - ดูแลรับผิดชอบด้าน Media Marketing

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายตำแหน่ง
16 ก.พ. 62
29 . Accounting & Financial - ประจำที่สาขาภูเก็ต
1.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีและความถูกต้องของภาษีอากร 2.ตรวจสอบยอดเงินรับและจ่ายตามเอกสารกับรายงานต่างๆ กระทบยอดกับ Bank Statement ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
30 . พนักงานแคชเชียร์ (สาขามหาชัย)
- รับผิดชอบการจัดเก็บเงินยอดขายดูแลเงินทอน/อุปกรณ์/สำหรับเงินบริการให้พร้อมใช้ - ตรวจสอบแคชเชียร์ พร้อมสุ่มนับเงินยอดขาย เพื่อจัดทำรายการ - รับผิดชอบเรื่องการไขเหรียญ ปั่นเหรียญ - จัดทำรายงานผลการ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
31 . หัวหน้าแผนกงานจราจร (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ตรวจติดตามสภาพงานจราจรทุกสาขา • เข้าสนับสนุนดำเนินการแก้ปัญหางานจราจรร่วมกับสาขา • ประสานงานเจ้าหน้าที่จราจรภาครัฐร่วมกับสาขา • จัดทำแผนการปฏิบัติงานจราจรร่วมกับสาขา • สำรวจป้ายจราจรภายในศูนย์แล...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
32 . Finance Operation (AP/AR) - Assistant Manager
- Responsible for financial operations for headquarter and branches. - oversee all transactions that related to payment and receive, receivables, payables. - Develop, maintain and operating procedur...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
33 . เจ้าหน้าที่/หัวหน้าสุขาภิบาล สาขาชลบุรี
ตำแน่ง หัวหน้า 1.วางแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบประปาสุขาภิบาล 2.ดูแล/รับผิดชอบ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 1.ปฏิบัติงานตามแผนงานซ่อมบำรุงเชองป้องกันระบบประปาสุขาภิบาล 2.รับแจ้ง...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
16 ก.พ. 62
34 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาพัทยาบีช)
1.1 งานด้านบริการลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านอำนวยความสะดวก บริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper) - รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า - ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภาย...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
35 . เจ้าหน้าที่แผนกงานระบบ (ไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล) สาขาเวสต์เกต นนทบุรี
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาลเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมตรวจสอบการใช้พลังงานในศูนย์ฯ - ควบคุมการจดมิเตอร์ไฟฟ้าในเดือน - ตรวจสอบควบคุมการตกเเต่งร้านค้า - ปฏิบั...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
36 . ผู้ช่วยผู้จัดการ Sale&Ticket (สวนน้ำ PORORO บางนา)
1.วางแผนในการหารายได้ การขายในช่องทางต่างๆให้กับสวนน้ำ PORORO ทั้งการขายออนไลน์ กรุ๊ปทัวร์ หรือกรุ๊ปบริษัทต่างๆ 2.ติดต่อประสานงานกับ Sponsor

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
37 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / สาขาเวสต์เกต
1.ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์การค้า เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า 2.รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกค้า รวมทั้งการประสานงา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
38 . พนักงานขายเครื่องดื่ม สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
1. ขายเครื่องดื่มในศูนย์อาหาร 2. เป็นพนักงานประจำในเครือเซ็นทรัล 3. ปรุงเครื่องดื่ม ดูแลรักษาความสะอาดในศูนย์อาหาร

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
39 . เจ้าหน้าที่งานระบบ (ไฟฟ้า , ปรับอากาศ , สุขาภิบาล , บริการ) (เซ็นทรัลภูเก็ต)
1.ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ/ ไฟฟ้า/ ประปาสุขาภิบาล 2.บริการรับแจ้งซ่อมระบบให้แก่ลูกค้า/ร้านค้า พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย 3.คีย์ใบงานปิด Job Order ทุกวัน 4.ตรวจสอบอุปกรณ์ อะ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.พ. 62
40 . เจ้าหน้าที่อาคาร (เซ็นทรัลภูเก็ต)
-ตรวจสอบสาเหตุ เพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ศูนย์การค้าให้พร้อมใช้งานเสมอ -ควบคุมผุ้รับเหมาตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคาร ให้ปฎิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบบริษัท -ปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จตร...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.พ. 62
41 . เจ้าหน้าที่อาคาร (สาขาพระราม9)
1.ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เช่น กั่น Partition, ซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ทาสีผนังหรือฉากกั่นห้อง, ปูกระเบื้อง, อ่านแบบแปลนต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพดีเสมอ 2.ตรวจสอบการตกแต่งของร้านค้าให้เป็นไปตา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
42 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ สาขารัตนาธิเบศร์
- รับผิดชอบการจัดเก็บเงินยอดขาย ดูแลเงินทอน อุปกรณ์ สำหรับการบริหาร - รับชำระค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆพร้อมตัดใบเสร์จการรับเงินทุกประเภท - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน -ทำงานเป็นกะได้ รักงานบ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.พ. 62
43 . เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา (Event&Tenant)/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต
1.วางแผนงานและ Create งานส่งเสริมการขายต่างๆกับกำดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆให้เป็นไปตามแผน 2.จัดหาลูกค้ารายใหม่มาเช่าพื้นที่ 3.แจ้งงานฝ่ายๆต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 4.ดูแลกิจกรรมต...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
44 . เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารทุนมนุษย์(ประจำเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี)
- ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน - ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน - ดูแลเรื่องการสรรหาพนักงาน - ดูแลเรื่องการฝึกอบรมภายในและภายนอก - ดูแลการจัดกิจกรรมของพนักงานภายในบริษัท - จัดทำ Monthly Report...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ก.พ. 62
45 . เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าสาขาบางนา
- ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ - รับเรื่องร้องเรียนจากทางลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกศูนย์การค้า - ร่วมงานแผนในการพัฒนาการบริการ - ออกแบบความคิดเห็นลูกค้าและร้านค้าเช่า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
46 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Office) – ประจำสำนักงานใหญ่
- รับผิดชอบในการรับและตรวจสอบเอกสารการเงิน - บันทึกค่าใช้จ่ายทางการเงิน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามงบประมาณ (Budget) - รับเอกสารวางบิล - จัดทำเช็คและการทำจ่ายเช็ค - จัดทำรายงานสรุปการเบิกเงิน - งานอ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
47 . เจ้าหน้าที่ระบบ (สาขาปิ่นเกล้า, พระราม 2**)
1. ปฎิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ 2. ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์การค้าฯ 3. Key ใบงาน ปิด job order ทุกวัน 4. ตรวจอุปกรณ์ อะไหล์ ภา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ก.พ. 62
48 . เจ้าหน้าที่แผนกบริหารทุนมนุษย์ (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน - จัดทำและเตรียมข้อมูลเงินเดือน Time attendance - ตรวจสอบการเบิก สวัสดิการ และจัดเตรียมข้อมูลสวัสดิการ - ประสานงานด้านการฝึกอบรมภายในและภายนอก - จัดกิจกรรมภายในบ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
49 . พนักงานแคชเชียร์ (เซ็นทรัลภูเก็ต)
-ประจำจุดกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ และหรือ -ประจำจุดเก็บเงินลานจอดรถขาออก -คิดเงินในส่วนค่าจอดรถของศูนย์การค้า -เก็บเงินและนำเงินส่งบัญชีการเงิน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ก.พ. 62
50 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สาขาพระราม9)
-ควบคุมดูแลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract -จัดการและอำนวยการ แก้ไขจราจรของศูนย์การค้า -จัดทำรายการตรวจเช็คอุปกรณ์ในพื้นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้านสม่ำเสมอ -เป็นเจ้...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
51 . เจ้าหน้าที่บริการลานจอด-Control Parking (เซ็นทรัลเวิลด์ /เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)
- ควบคุมดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ Parking เพื่อให้ผู้บริหารทราบ - บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Software และ Hardware ที่ใช้ในระบบParking ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ให้บริก...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้างบริษัท รวมประสบการณ์
16 ก.พ. 62
52 . Accounting Officer ( GL/AP/AR ) - ประจำเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบงานบัญชีรายจ่าย/รายรับ - จัดทำ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด - รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีหัก ณ ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
53 . Accounting Officer ( GL/AP/AR ) - ประจำสำนักงานใหญ่
- รับผิดชอบงานบัญชีรายจ่าย/รายรับ - จัดทำ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด - รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีหัก ณ ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.พ. 62
54 . หัวหน้างานระบบ - ปรับอากาศ (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศในอาคารสูง - ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของแผนกปรับอากาศ - ควบคุมกำกับการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารสูง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.พ. 62
55 . เจ้าหน้าที่ Brand Ambassador ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- รับผิดชอบงานด้านอำนวยความสะดวก บริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper) - รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกค้า รวมทั้งประสานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก - ทำงานร่วมกับที...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
16 ก.พ. 62
56 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
-ควบคุมดูแลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract -จัดการและอำนวยการ แก้ไขจราจรของศูนย์การค้า -จัดทำรายการตรวจเช็คอุปกรณ์ในพื้นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้านสม่ำเสมอ -ปฏิบัติ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000-19,000 บาท
16 ก.พ. 62
57 . พนักงานบริการลานจอด (Parking) (เซ็นทรัลเวิลด์ / พระราม9)
1.ควบคุมการแจกบัตรจอดรถลูกค้าทางเข้าศูนย์การค้า 2.จัดการและอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าที่นำรถมาจอด 3.ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.บึนทึกทะเบียนยานพาหนะลงในบัตร อิเล็คทรอนิคให้ครบถ้วนถูกต้อง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
58 . เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า (เซ็นทรัลเวิลด์/พระราม2)
- รับผิดชอบงานด้านอำนวยความสะดวก บริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper) - รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า รวมทั้งประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - ทำงานร่วมกับท...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
59 . หัวหน้าแผนกอาคาร (ประจำสาขาเชียงใหม่เฟสติวัล / ลาดพร้าว)
-รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้า -รับผิดชอบดูแลงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารและพื้นที่ของศูนย์การค้า -ดูแลงานตกแต่งตัวอาคาร และภายในศูนย์การค้าให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทและให้...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
60 . ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์ (ประจำสาขาหาดใหญ่ , สาขอุบลราชธานี , สาขาภูเก็ต)
• รับผิดชอบดูแลการจัดพัฒนา/ปรับปรุงการบริการร้านค้า • ประสานงาน สื่อสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า • สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เช่า และ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าใ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ