JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก Sale&Ticket (สวนน้ำ PORORO บางนา)
1.วางแผนในการหารายได้ การขายในช่องทางต่างๆให้กับสวนน้ำ PORORO ทั้งการขายออนไลน์ กรุ๊ปทัวร์ หรือกรุ๊ปบริษัทต่างๆ 2.ติดต่อประสานงานกับ Sponsor

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
2 . พนักงานแคชเชียร์ (สาขาอุดรธานี)
-รับผิดชอบการจัดเตรียม Cashier /เงินทอน /อุปกรณ์/สำหรับการบริการให้พร้อมใช้งาน -ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานแคชเชียร์ Outsourse ของบริษัท -บันทึกยอดขายร้าน Consignment เข้าระบบของบริษัท -ตรวจจุดแคชเชีย...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 เม.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า (เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์)
-ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์การค้า เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า -วางแผนและพัฒนามาตรฐานการบริการ รวมทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกการตลาดสาขา(เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต)
1.วางแผนการขายพื้นที่ Promotion, Convention Hall ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้สาขา 3.วางแผนการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ 4.ตรวจรูปแบบการจัดงานด้านการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ก...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
5 . หัวหน้าแคชเชียร์ (ประจำเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี)
-รับผิดชอบการจัดเตรียม Cashier /เงินทอน /อุปกรณ์/สำหรับการบริการให้พร้อมใช้งาน -ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของเคชเชียร์ประจำ / แคชเชียร์ Outsourse ของบริษัท -บันทึกยอดขายร้าน Consignment เข้าระบบของบริ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 เม.ย. 62
6 . ผู้จัดการ แผนกการตลาด เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี
1.วิเคราะห์และวางแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2.กำหนดกลยุทธ์การดำเนินการด้านการตลาด 3.สร้าง Traffice และสร้างภาพลักษณ์ให้กับศูนย์การค้า 4.ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ 5.งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
7 . ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์(เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต)
1.การจัดทำสัญญา ควบคุมดูแลการเสนอเงื่อนไขการต่อสัญญาพร้อมเอกสารประกอบการทำสัญญา 2.การจัดทำประกันภัยร้านค้า 3.กำกับดูแลความเป็นระเบียบของร้านค้าภายในศูนย์การค้าโดย Shop Visit 4.จัดทำงบประมาณประจำปี ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
8 . พนักงานแคชเชียร์ เซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบการจัดเก็บเงินยอดขาย ดูแลเงินทอน /อุปกรณ์/สำหรับการบริหารให้พร้อมใช้ - รับผิดชอบ การชำระค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ พร้อมตัดใบเสร็จรับเงินทุกประเภท - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและแนว...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน (เซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา)
- รับชำระค่าเช่า , ค่าบริการ และรายได้ทุกประเภท - จัดส่งใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วน - ตรวจสอบพื้นที่ และจัดทำรายงาน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า - ตวจสอบเอกสาร และจัดทำรายงานเพื่อจ่ายคืนเง...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
10 . พนักงานแคชเชียร์-ลานจอด (สาขาพระราม9)
- ประจำจุดลานจอดขาออก/ ลานโปรโมชั่น /เครื่องเล่นเด็ก และร้านโปรคลีน พร้อมคิดเงินในส่วนที่ได้ประจำจุดต่างๆ ของศูนย์การค้า - เก็บเงินและนำเงินส่งบัญชีการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
22 เม.ย. 62
11 . งานอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
ตำแหน่ง: 1.ผู้จัดการ Food&Beverage 2.เจ้าหน้าที่ Food&Beverage

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาพระราม9)
- รับผิดชอบดูแลการจัดงาน Event ต่างๆภายในศูนย์กาค้า - ดูแลสื่อต่างๆภายในศูนย์การค้า รวมถึงคิดโปรโมชั่นต่างๆในการจัดกิจกรรม - ประสานงานกับผู้รับเหมา และแผนกต่างๆในการจัดกิจกรรม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
13 . **พนักงานแคชเชียร์ **เซ็นทรัลสาขาอีสต์วิลล์ (เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา)
1.จัดเตรียมเงินทอน/เงินยืม/อุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ในการขายประจำจุดบริการ 2.นำส่งเงินยอดขาย/เงินทอน/เงินยืม ประจำวัน ตามสถานที่ที่กำหนด ให้กับผู้ที่รับผิดชอบ 3.จัดเตรียม คูปอง /การ์ด /ใบเสร็จรับเงินเ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พนักงานประจำ
22 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่งานระบบ-สุขาภิบาล (สาขาพระราม9)
- ควบคุมดำเนินตามแผนงานซ่อมบำรุงระบบประปา/สุขาภิบาล/แก๊ส - ควบคุมงานบริการรับแจ้งซ่อมแก่ผู้เช่าร้านค้า และภายในสำนักงานบริษัทฯ - ควบคุมงานบริการตรวจสอบงานระบบร้านค้า - ควบคุมตรวจสอบการตกแต่งร้านค้า...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
15 . **ด่วน**เลขานุการ (เซ็นทรัลพลาซา สาขาเวสต์เกต)รับสมัครด่วน !
1.การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม เพื่อเสนอผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2.จัดเก็บเอกสาร สำนักงานผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
16 . ช่างงานระบบ(พนักงานล้างแอร์)/Part-time
ล้างแอร์ ซ่อมบำรุง และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 400/วัน (ไม่รวม OT)
22 เม.ย. 62
17 . **เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกไฟฟ้า**ประจำเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
1.ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2.ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์การค้าฯ 3.Key ใบงาน ปิด Job order ทุกวัน 4.ตรวจอุปกรณ์ อะไหล่ ภายใน Stock ของแ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 เม.ย. 62
18 . ช่างแผนกอาคาร เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา
ซ่อมแซม ตกแต่ง ต่อเติมอาคาร สนใจสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3 แผนกบริหารทุนมนุษย์ โทรศัพท์ หรือส่ง Resume มาที่ อีเมล

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่แผนกรักษาความสะอาด/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต(บางใหญ่)
1.ควบคุมดูแล และตรวจสอบการทำงานของบริษัท Sub Contract ให้เป็นไปตามสัญญา 2.ดูแลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของศูนย์การค้า 3.ดูแลงานสวนและต้นไม้ประดับ 3.ดูแลการจัดการขยะของศูนย์การค้า 5.ดูแลการจัดส่ง...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
20 . **ด่วน**เจ้าหน้าที่อาคาร / สาขารามอินทรารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ศูนย์การค้าให้พร้อมใช้งาน 2. สามารถรับงานเเจ้งซ่อม ลงมือปฏิบัติในากรซ่อมเเซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ได้ 3.ควบคุมผู้รับเหมาในการตกแต่งหรือซ่อมแ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
21 . เจ้าหน้าที่ / หัวหน้า แผนกส่งเสริมการตลาดสาขา (เซ็นทรัลเฟสติวัล สาขาสมุย)
-วางแผนการขายพื้นที่ Promotion , Convention Hall ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้สาขา -วางแผนการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ -ตรวจรูปแบบการจัดงานด้านงานขายให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
22 . เจ้าหน้าที่ประจำจุดแลกของสมนาคุณ *เซ็นทรัลสาขาอีสต์วิลล์*(เลียบด่วน)
1.ทำหน้าที่แนะนำ Sale Promotion ให้กับลูกค้าในศูนย์การค้า 2.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ทำงานตามเวลาศูนย์การค้าเปิดปิดได้ และทำงานวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
23 . เจ้าหน้าที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม (เซ็นทรัลภูเก็ต)
1.แนะนำเมนูอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 2.ดูแลเรื่องการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า 3.จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะอาหาร และพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4.ดูแลความส...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
22 เม.ย. 62
24 . Accounting & Financial - ประจำที่สาขาภูเก็ต
1.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีและความถูกต้องของภาษีอากร 2.ตรวจสอบยอดเงินรับและจ่ายตามเอกสารกับรายงานต่างๆ กระทบยอดกับ Bank Statement ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
25 . พนักงานแคชเชียร์ (สาขาปิ่นเกล้า)
- รับผิดชอบการจัดเก็บเงินยอดขายดูแลเงินทอน/อุปกรณ์/สำหรับเงินบริการให้พร้อมใช้ - ตรวจสอบแคชเชียร์ พร้อมสุ่มนับเงินยอดขาย เพื่อจัดทำรายการ - รับผิดชอบเรื่องการไขเหรียญ ปั่นเหรียญ - จัดทำรายงานผลการ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
26 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) / สาขาปิ่นเกล้า
1. ควบคุมดูเเลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract , CCTV 2. จัดการและการอำนวยการ แก้ไขจราจรของศูนย์การค้า 3. จัดทำรายการตรวจเช็ค อุปกรณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
27 . หัวหน้าแผนกงานจราจร (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ตรวจติดตามสภาพงานจราจรทุกสาขา • เข้าสนับสนุนดำเนินการแก้ปัญหางานจราจรร่วมกับสาขา • ประสานงานเจ้าหน้าที่จราจรภาครัฐร่วมกับสาขา • จัดทำแผนการปฏิบัติงานจราจรร่วมกับสาขา • สำรวจป้ายจราจรภายในศูนย์แล...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
28 . Finance Operation (AP/AR) - Assistant Manager
- Responsible for financial operations for headquarter and branches. - oversee all transactions that related to payment and receive, receivables, payables. - Develop, maintain and operating procedur...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
29 . **ด่วน**เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย(Loss Prevention)/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต
1. ควบคุมดูเเลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract 2. จัดการและการอำนวยการ แก้ไขจราจรของศูนย์การค้า 3. จัดทำรายการตรวจเช็ค อุปกรณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้าน 4....

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
30 . หัวหน้าแคชเชียร์ (ประจำสาขาชลบุรี)
-รับผิดชอบการจัดเตรียม Cashier /เงินทอน /อุปกรณ์/สำหรับการบริการให้พร้อมใช้งาน -ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของเคชเชียร์ประจำ / แคชเชียร์ Outsourse ของบริษัท -บันทึกยอดขายร้าน Consignment เข้าระบบของบริ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
31 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/ประสานงานทัวร์ (สาขาพัทยาบีช)
1.1 งานด้านบริการลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านอำนวยความสะดวก บริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper) - รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า - ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภาย...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
32 . เจ้าหน้าที่แผนกงานระบบ (ไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล) สาขาเวสต์เกต นนทบุรี
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาลเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมตรวจสอบการใช้พลังงานในศูนย์ฯ - ควบคุมการจดมิเตอร์ไฟฟ้าในเดือน - ตรวจสอบควบคุมการตกเเต่งร้านค้า - ปฏิบั...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
33 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / สาขาเวสต์เกต
1.ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์การค้า เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า 2.รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกค้า รวมทั้งการประสานงา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
34 . **ด่วน**พนักงานขายเครื่องดื่ม สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
1. ขายเครื่องดื่มในศูนย์อาหาร 2. เป็นพนักงานประจำในเครือเซ็นทรัล 3. ปรุงเครื่องดื่ม ดูแลรักษาความสะอาดในศูนย์อาหาร

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
35 . เจ้าหน้าที่งานระบบ (ไฟฟ้า , ปรับอากาศ , สุขาภิบาล , บริการ) (เซ็นทรัลภูเก็ต)
1.ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ/ ไฟฟ้า/ ประปาสุขาภิบาล 2.บริการรับแจ้งซ่อมระบบให้แก่ลูกค้า/ร้านค้า พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย 3.คีย์ใบงานปิด Job Order ทุกวัน 4.ตรวจสอบอุปกรณ์ อะ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 เม.ย. 62
36 . เจ้าหน้าที่อาคาร (เซ็นทรัลภูเก็ต)
-ตรวจสอบสาเหตุ เพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ศูนย์การค้าให้พร้อมใช้งานเสมอ -ควบคุมผุ้รับเหมาตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคาร ให้ปฎิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบบริษัท -ปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จตร...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 เม.ย. 62
37 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Office) – ประจำเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบในการรับและตรวจสอบเอกสารการเงิน - บันทึกค่าใช้จ่ายทางการเงิน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามงบประมาณ (Budget) - รับเอกสารวางบิล - จัดทำเช็คและการทำจ่ายเช็ค - จัดทำรายงานสรุปการเบิกเงิน - งานอ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
38 . เจ้าหน้าที่อาคาร (สาขาพระราม9)
1.ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เช่น กั่น Partition, ซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ทาสีผนังหรือฉากกั่นห้อง, ปูกระเบื้อง, อ่านแบบแปลนต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพดีเสมอ 2.ตรวจสอบการตกแต่งของร้านค้าให้เป็นไปตา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
39 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ สาขารัตนาธิเบศร์ / รามอินทรา
- รับผิดชอบการจัดเก็บเงินยอดขาย ดูแลเงินทอน อุปกรณ์ สำหรับการบริหาร - รับชำระค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆพร้อมตัดใบเสร์จการรับเงินทุกประเภท - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน -ทำงานเป็นกะได้ รักงานบ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 เม.ย. 62
40 . เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา (Event&Tenant)/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต
1.วางแผนงานและ Create งานส่งเสริมการขายต่างๆกับกำดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆให้เป็นไปตามแผน 2.จัดหาลูกค้ารายใหม่มาเช่าพื้นที่ 3.แจ้งงานฝ่ายๆต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 4.ดูแลกิจกรรมต...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
41 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ขายพื้นที่ Promotion) สาขาปิ่นเกล้า
- วางแผนการขายพื้นที่ Promotion - วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้แก่สาขา - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
42 . นักศึกษาฝึกงาน_ฝ่ายบุุคคล (สาขาพัทยา)
- ฝึกงานเกี่ยวกับการประสาน-งานเอกสาร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงาน 09.00 - 17.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
43 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สาขาพระราม2,ปิ่นเกล้า, **)
-ควบคุมดูแลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract -จัดการและอำนวยการ แก้ไขจราจรของศูนย์การค้า -จัดทำรายการตรวจเช็คอุปกรณ์ในพื้นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้านสม่ำเสมอ -เป็นเจ้...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
22 เม.ย. 62
44 . เจ้าหน้าที่แผนกรักษาความสะอาด (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของบริษัท Sub Contract ให้เป็นไปตามสัญญา - ดูแลการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของศูนย์การค้า - ดูแลงานสวนและต้นไม้ประดับ - ดูแลการจัดการขยะของศูนย์การค้า - ดูแลการจัดส่งจ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
45 . พนักงานแคชเชียร์ (เซ็นทรัลภูเก็ต)
-ประจำจุดกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ และหรือ -ประจำจุดเก็บเงินลานจอดรถขาออก -คิดเงินในส่วนค่าจอดรถของศูนย์การค้า -เก็บเงินและนำเงินส่งบัญชีการเงิน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
22 เม.ย. 62
46 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สาขาพระราม9) /(รามอินทรา)
-ควบคุมดูแลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract -จัดการและอำนวยการ แก้ไขจราจรของศูนย์การค้า -จัดทำรายการตรวจเช็คอุปกรณ์ในพื้นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้านสม่ำเสมอ -เป็นเจ้...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
47 . เจ้าหน้าที่บริการลานจอด-Control Parking (เซ็นทรัลเวิลด์ /เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)
- ควบคุมดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ Parking เพื่อให้ผู้บริหารทราบ - บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Software และ Hardware ที่ใช้ในระบบParking ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ให้บริก...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้างบริษัท รวมประสบการณ์
22 เม.ย. 62
48 . Accounting Officer ( GL/AP/AR ) - ประจำเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบงานบัญชีรายจ่าย/รายรับ - จัดทำ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด - รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีหัก ณ ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
49 . Accounting Officer ( GL/AP/AR ) - ประจำสำนักงานใหญ่
- รับผิดชอบงานบัญชีรายจ่าย/รายรับ - จัดทำ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด - รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีหัก ณ ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 เม.ย. 62
50 . หัวหน้างานระบบ - ปรับอากาศ (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศในอาคารสูง - ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของแผนกปรับอากาศ - ควบคุมกำกับการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารสูง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 เม.ย. 62
51 . เจ้าหน้าที่ Brand Ambassador ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- รับผิดชอบงานด้านอำนวยความสะดวก บริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper) - รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกค้า รวมทั้งประสานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก - ทำงานร่วมกับที...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
22 เม.ย. 62
52 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
-ควบคุมดูแลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract -จัดการและอำนวยการ แก้ไขจราจรของศูนย์การค้า -จัดทำรายการตรวจเช็คอุปกรณ์ในพื้นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้านสม่ำเสมอ -ปฏิบัติ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000-19,000 บาท
22 เม.ย. 62
53 . เจ้าหน้าที่อาวุโส - หัวหน้าแผนก Event สวนน้ำ Pororo สาขาบางนา
- จัดกิจกรรมต่างๆตามเทศกาล และ กิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมวันเกิด - วางแผนการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมากที่สุด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
54 . พนักงานบริการลานจอด (Parking) (เซ็นทรัลเวิลด์ / พระราม9)
1.ควบคุมการแจกบัตรจอดรถลูกค้าทางเข้าศูนย์การค้า 2.จัดการและอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าที่นำรถมาจอด 3.ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.บึนทึกทะเบียนยานพาหนะลงในบัตร อิเล็คทรอนิคให้ครบถ้วนถูกต้อง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
55 . เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า (เซ็นทรัลเวิลด์/พระราม2)
- รับผิดชอบงานด้านอำนวยความสะดวก บริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper) - รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า รวมทั้งประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - ทำงานร่วมกับท...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
56 . หัวหน้าแผนกอาคาร (ประจำสาขาเชียงใหม่เฟสติวัล / ลาดพร้าว)
-รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้า -รับผิดชอบดูแลงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารและพื้นที่ของศูนย์การค้า -ดูแลงานตกแต่งตัวอาคาร และภายในศูนย์การค้าให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทและให้...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
57 . ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์ ประจำสาขานครราชสีมา/สาขาชลบุร
• รับผิดชอบดูแลการจัดพัฒนา/ปรับปรุงการบริการร้านค้า • ประสานงาน สื่อสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า • สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เช่า และ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าใ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา (สาขาละ 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ