บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้า ปัจจุบันบริษัทดำเนินการบริหารศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ "ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัส" รวมถึงอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ กำลังมองหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่างๆ
สวัสดิการ
 • -โบนัสประจำปี
 • -ค่ารักษาพยาบาล
 • -ค่าทันตกรรม
 • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • -วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • -สหกรณ์ออมทรัพย์
 • -เงินช่วยเหลืองานสมรสพนักงาน
 • -ตรวจสุขภาพประจำปี
 • -ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
 • -ชุดยูนิฟอร์ม
 • -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • -ท่องเที่ยวประจำปี
50 ตำแหน่ง
1.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกศูนย์อาหาร (สาขาชลบุรี)
pinlocation
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
salary icon
ตามประสบการณ์และความสามารถ
2. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่แผนกอาคาร (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้าง
3.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
17,000-19,000 บาท
4. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล / บริการ (เซ็นทรัลเวิลด์)
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
5.
22 ต.ค. 62
**ด่วนมาก เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน(MRT พระราม 9)
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
6.
22 ต.ค. 62
ช่างแผนกอาคาร (ประจำสาขาลาดพร้าว)
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า (เซ็นทรัลเวิลด์/พระราม2/พระราม 3)
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
8.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ Brand Ambassador ภาษาอังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
18,000-20,000 บาท
9.
22 ต.ค. 62
Accounting Officer ( GL/AP/AR ) - ประจำเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า
pinlocation
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
22 ต.ค. 62
พนักงานบริการลานจอด (Parking) (เซ็นทรัลเวิลด์ / พระราม9)
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
11.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่แผนกรักษาความสะอาด (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
12.
22 ต.ค. 62
หัวหน้างานระบบ - ปรับอากาศ (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
13.
22 ต.ค. 62
Accounting Officer ( GL/AP/AR ) - ประจำสำนักงานใหญ่
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
14.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริการลานจอด-Control Parking (เซ็นทรัลเวิลด์ /เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)
pinlocation
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
salary icon
พิจารณาตามโครงสร้างบริษัท รวมประสบการณ์
15.
22 ต.ค. 62
Quality System Management - Officer
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
16.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริหารสื่อโฆษณาศูนย์การค้า (สาขาพัทยา)
pinlocation
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
salary icon
ตามตกลง
17.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การตลาด (ขายพื้นที่ Promotion) สาขาปิ่นเกล้า
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
18.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา (Event&Tenant)/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต
pinlocation
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
19.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่อาคาร (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ /สาขาพระราม9 / สาขาเวสต์เกต / สาขาพระราม 3)
pinlocation
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
20.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Office) – ประจำเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ชั้น 10 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-667-5555 ต่อ 1704-1709
แฟกซ์: 02-264-5591
เว็บไซต์: www.cpn.co.th
ใช้งานแผนที่