JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ (โรงงานบางปะอิน)
1.ขับรถส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด 2.ดูแลสินค้าระหว่างการขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย 3.รักษาความสะอาดรถ 4.ขับรถตามกฏจราจร

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ทำ COSTING งาน OFFICE FURNITURE (สำนักงานใหญ่)
ทำหน้าที่ถอดโครงสร้างสินค้า ออกจาก Drawing มาเป็นราคาสินค้า เพี่อใช้ในการเสนองานให้ลูกค้า

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
3 . Product Engineer (ประจำสำนักงานอโศก และโรงงานบางปะอิน)
- ออกแบบและเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ในเชิงวิศวกรรม ด้วยโปรแกรม Solids Work , Auto Cad สนองการออกแบบสินค้าใหม่ด้วยการวิเคราะห์และถอดแบบเพื่อทำการผลิต อาทิ เช่น ชิ้นงานพลาสติก, ชิ้นงานอลูมิเนียม “AL Or ZN” หรื...

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่คำนวณราคาผลิตภัณฑ์และ BOM (โรงงานบางปะอิน)
จัดทำ BOM และคำนวณราคาสินค้า (เฟอร์นิเจอร์)

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ส.ค. 62
5 . Product Designer :เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ออกแบบ (สำนักงานอโศก)
ออกแบบผลิตภัณฑ์ Office Furniture โดยใช้ Program Solid Work, Auto Cad ,Illustrator, Rhinoceros

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลคลังสินค้า (โรงงานบางปะอิน)
1.จัดทำเอกสาร การรับ-จ่ายสินค้า ประจำวัน 2. ตรวจนับสินค้าตามแผนการตรวจนับประจำเดือน 3. บันทึกข้อมูล การรับ-จัดเก็บ-จ่าย ประจำวัน 4. บันทึกข้อมูล และจัดทำเอกสาร Sticker System จากการรับสินค้าภายนอก ...

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังการผลิต (โรงงานบางปะอิน)
1 จัดทำแผนการผลิตและจัดทำเอกสารการสั่งผลิต 2 จัดทำใบสั่งผลิตงาน EN/P-,EN/M-,งานตัวอย่าง 3 จัดทำใบเบิกวัตถุดิบวัตดิบหลักตามใบสั่งงานผลิต 4 จัดทำใบแจ้งปัญหางาน (A,P) ทุกครั้งที่มีปัญหา

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ส.ค. 62
8 . Project Manager (โรงงานบางปะอิน)
- บริหารงานโครงการ และควบคุมการประกอบ ติดตั้งสินค้า ประเภท เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน - เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับลูกค้า เพื่อรับฟังปัญหา ฯลฯ

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ส.ค. 62
9 . Sales ในประเทศ / Sales ต่างประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่(อโศก-ดินแดง)
- ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ