JobThai
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นผู้นำ ทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้าและการบริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้ในการทำงาน หรือช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ตราผลิตภัณฑ์ ROCKWORTH ในการสร้างเอกลักษณ์ให้สะท้อนถึงคุณภาพและคุณค่าของเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ จนได้รับใบรับรอง Green Process: Green Industry รับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสี เขียว(Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ Green Product: SCS Indoor Advantage Gold Office Furniture จากสถาบัน SCS Global Services ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดยร้อกเวิธ เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับใบรับรองนี้ รับชมบรรยากาศการทำงานได้ที่ : https://fb.watch/6u5KpUrwT2/
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - การลาเพื่อศึกษาต่อ - ยูนิฟอร์ม - วันหยุดพักร้อนสูงสุด 12 วัน (ตามอายุงาน) - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส, อุปสมบท หรือบิดามารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต - ทุนการศึกษาบุตร - สหกรณ์ออมทรัพย์ - สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษ - เลี้ยงสังสรรค์ ,กิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี - ตรวจสุขภาพ - Commission /Incentive (เฉพาะบางตำแหน่ง) - เบี้ยเลี้ยงพิเศษ กรณีปฏิบัติงานในวันหยุดพิเศษ
9
Contacts
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 294-300 ถ.อโศก-ดินแดง
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Directions
สำนักงานใหญ่ : จากสี่แยกรัชดา - พระรามเก้า ให้มุ่งหน้าข้ามแยกตรงมาทางฝั่งอโศก-เพชรบุรี บริษัท ฯ ตั้งอยู่ตรงเชิงสะพานข้ามคลองสามเสน โรงงาน : ตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน