JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. จัดสินค้าตามใบสั่งจอง 2. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้า ตามใบสั่งซื้อและใบส่งสินค้า 3. เบิก-จ่ายสินค้าและตรวจเช็คสินค้าคงเหลือประจำปี 4. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้าร่วมกับ จนท.จัดส่งก่อนนำสินค้าไปส่งให...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
2 . ช่างเครื่องจักรกล,Machinist
1. ปฏิบัติงานในทีมการผลิตรับผิดชอบชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบ 2. ผลิตชิ้นงานตาม Drawingโดยควบคุมเครื่องจักรหลากหลายประเภททั้ง เลื่อย กลึง มิลลิ่ง เจียร ทั้งmanual และ CNC 3. รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 11,000-15,000
25 มิ.ย. 62
3 . ธุรการประสานงานขาย
1. ติดต่อประสานงานด้านการขายและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า 2. จัดทำเอกสารเก็บเช็ค วางบิล 3. จัดทำเอกสารใบเสนอราคา ใบจอง และใบงานจัดส่งสินค้า 4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานขายภายใน

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 10,500 - 12,500
25 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ