JobThai
เป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับ แม่พิมพ์ปั้มโลหะ และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รวมทั้งเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ต้องการรับบุคลากรที่มีความสามารถ และความตั้งใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมการผลิตของอาเซียน
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ปรับค่าจ้างประจำปี - ยูนิฟอร์มและอุปกรณ์เซฟตี้ - เลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวปีละ 1 ครั้ง - ตรวจสุขภาพฟรีปีละ 1 ครั้ง - กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน - หยุดเสาร์เว้นเสาร์ และอื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
969 หมู่ 5 ถนนแพรกษา
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: https://www.sunrisegr.com/th/