JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถสิบล้อ ประจำคลังน้ำมันแม่กลอง
-วิ่งโอนคลัง รับน้ำมันจากไทยออยล์ ส่งตามคลังPT ทั่วประเทศ -วิ่งส่งปั๊ม ประจำคลังขอนแก่น ส่ง กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย อุดรราชธานี หนองบัวลำภู เลย ขอนแก่น ประจำคลังสุรินทร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกจัดส่งน้ำมันรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลเตรียมการจัดส่งน้ำมัน -ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -แก้ไขปัญหาการขนส่ง -ควบคุมดูแลการจัดส่งน้ำมันให้ลูกค้า -ควบคุมดูแลงานจัดส่งน้ำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขับรถสิบล้อ/เทรลเลอร์ประจำคลังศรีราชา,แม่กลองรับสมัครด่วน !
-วิ่งโอนคลัง รับน้ำมันจากไทยออยล์ ส่งตามคลังPT ทั่วประเทศ -วิ่งส่งปั๊ม ประจำคลังขอนแก่น ส่ง กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย อุดรราชธานี หนองบัวลำภู เลย ขอนแก่น ประจำคลังสุรินทร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
4 . Head of Architecture Design/ผู้จัดการแผนกออกแบบสถาปัตยกรรม(สามัญสถาปนิก)
-วางผังและออกแบบงานอาคารให้ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม โดยสามารถอ้างอิงที่มาได้ -เขียนแบบ ทำ Shop DWG. ตลอดจนเป็นตัวแทนของส่วนงานตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างก่อสร้าง และ ตรวจสอบปริมาณงานหลังก่อสร้าง -จัดทำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
5 . Head of Structure Design/ผู้จัดการแผนกออกแบบโครงสร้าง(สามัญวิศวกรโยธา)
-ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างเป็นไปตามแผนงาน และทำรายการคำนวณแนบท้าย ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถอ้างอิงที่มาได้ -ตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างก่อสร้าง และ ตรวจสอบปริมาณงานหลังก่อสร้าง -จัดทำราคางานก่อส...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการศูนย์บริการ AUTOBACS สาขา ถ.กาญจนาภิเษก กม.18
1) สามารถกำหนดเป้าหมายประจำปี ประจำเดือน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 2) ควบคุมดูแลระบบการให้ข้อมูลลูกค้าที่มาติดต่อศูนย์บริการและซ่อมรถยนต์ 3) ประสานงานด้านบริการตั้งแต่ Front Office จนถึงทีมงานช่างซ่...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26 มิ.ย. 62
7 . IT Support (บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จำกัด - คลอง 2 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)
บริษัทในเครือกลุ่ม PTG : บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จำกัด (คลอง 2 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี) หน้าที่และความรับผิดชอบ : • รับแจ้งและประสานงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ • ติดตั้ง Computer P...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000 - 18,000
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส
Responsibilities (หน้าที่และความรับผิดชอบ) : - ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภายในและภายนอก - จัดเตรียมเอกสารของโครงการพัฒนาระบบงานทาง IT - บริหารจัดการทรัพยากร เค...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วัตถุดิบ อาหารสด คาว หวาน) บริษัท จิตมาส แคเทอริ่ง จำกัด
-จัดซื้อวัตถุในการปรุงอาหารทั้งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารคาวหวาน -จัดซื้ออุปกรณ์ในการทำครัวต่างๆ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ไม่ระบุ
26 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการสถานีบริการ (ปั้มน้ำมันพีที)
บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
11 . Service Master (Presenter) / ผู้เชี่ยวชาญ/แนะนำ ด้านการบริการ
Service Master วัตถุประสงค์หลักของตำแหน่งนี้ : เพื่อสร้างการบริการลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงช่องทางการบริการของสถานีบริการน้ำมัน ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ หน้าที่แ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (อาหารและเครื่องดื่ม)
1.รับผิดชอบดูแล,มอบหมาย,ติดตามการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการภายในเวลาที่กำหนด 2.วางแผนการสั่งซื้อสินค้ารายปี 3.บริหารต้นทุนวัตถุดิบและสินค้า 4.สรรหาซัพพลายเออร์รา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
13 . ช่างยนต์ ประจำศูนย์บริการ ออโต้แบคส์ (AUTOBACS) สาขา กาญจนาภิเษก กม.18 บางบอน
- ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางแบตเตอรี่ ซ่อมบำรุงรักษาแอร์รถยนต์ ตรวจเช็คระยะ - ตรวจเซ็ค ซ่อมบำรุงรักษาช่วงล่างรถยนต์ - เปลี่ยนโช้ค เบรค ครัช

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์ และโครงสร้างเงินเดือน
26 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อวิศวกรรม
*จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสม *จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อทั้งระบบ *รายงานผลงานด้านการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและการลดต้นทุนงานก่อสร้าง *ประเมินราคาวัสดุก่อสร้างท...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
15 . Maintenance Engineering Manager /ผู้จัดการส่วนเทคนิควิศวกรรม(งานซ่อมบำรุง)
1) Manage and supervise preventive and corrective maintenance work for station, machine and facilities, including civil maintenance work in warehouse area. 2) Planning, Developing and deploying mai...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรประเมินราคาอาวุโส (โยธา) / Senior Estimation Cost-Civil Engineer (BOQ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) ตรวจสอบ และคิดปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง(BOQ) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 2) ควบคุมแบบแปลนการก่อสร้างของบริษัท ให้ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน งานอื่นๆที่ได้รับมอบ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26 มิ.ย. 62
17 . Civil Engineering Area Manager / ผู้จัดการภาค วิศวกรรมโยธา (ก่อสร้าง)
1) ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน และถูกต้องตามมาตราฐานบริษัท (สถานีบริการน้ำมัน, ร้านมินิมาร์ท, ร้านกาแฟ, และโครงการอื่นๆในกลุ่มธุรกิจบริษัท) 2) ตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย พ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนมาก
26 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรโยธาอาวุโส/Civil Engineer (Senior Site Engineer)
1) ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน และถูกต้องตามมาตราฐานบริษัท (สถานีบริการน้ำมัน, ร้านมินิมาร์ท, ร้านกาแฟ, และโครงการอื่นๆในกลุ่มธุรกิจบริษัท) 2) ตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย 3) ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนมาก
26 มิ.ย. 62
19 . IT Support (คลังน้ำมัน อ.ปักธงชัย)
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา หน้าที่และรายละเอียดของงาน : • รับแจ้งและประสานงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ • ติดตั้ง Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรม • บำรุงรักษา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน เริ่มต้น 16,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และคุณสมบัติ
26 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน (หาทำเลเปิดปั้มน้ำมัน) ทั่วประเทศ
ลักษณะการทำงาน - จัดหาพื้นที่ ทำเล ในการสร้างปั้มน้ำมัน การเดินทาง สะดวกที่สุดคือ รถไฟใต้ดิน สถานีศูนย์วัฒนธรรม ออกประตู 1 เดินเลี้ยวขวา มาประมาณ 100 เมตร และแลกบัตรขึ้นตึก ณ ประชาสัมพันธ์ ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน
1. จัดทำรายละเอียดประกอบการบันทึกสินทรัพย์ - บันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร - ตรวจนับสินทรัพย์และติดรายการสินทรัพย์ - กระทบยอดค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมประจำเดือน 2. กระทบ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
22 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบ การจ่ายเงินทุกประเภทของการจ่าย - รับวางบิลจากบริษัทคู่ค้านอกเหนือจากส่วนจัดซื้อ - จ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26 มิ.ย. 62
23 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำโรงงานจิตรมาส ลำลูกกาคลอง 5
ดำเนินงานการวางแนวทางด้านความปลอดภัยประจำปี ดูแลให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย พัฒนางานด้านความปลอดภัยของ บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน สืบสวนและป้องกันอ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
24 . ผู้จัดการแผนก วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์ : รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และบริหารทีมงานในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์ดำเนินโครงการใหม่ๆ หน้าที่ความรับผิดชอบ : - วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนงาน วางแผนโครงการ ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
25 . ผู้แทนขาย ประจำเขตการขายภาคตะวันตก
- ดูแลสถานีบริการของลูกค้าเฟรนไชส์ที่อยู่ในเขต เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายของบริษัทฯ - การรักษาภาพพจน์ ตราเครื่องหมายการค้าพีที และการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ - ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
26 . นักศึกษาฝึกงาน (Industrial Engineering)
- จัดทำโครงการต่างๆ ที่ได้รับมบหมายจากทางส่วนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26 มิ.ย. 62
27 . เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณอาวุโส / หัวหน้าแผนก
- จัดทำงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณลงทุนสินทรัพย์ประจำปี - จัดทำ/ออกแบบรายงาน ติดตามผลและควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปี - ประเมิน ตรวจสอบ และติดตามการนำเสนอความเป็นไปได้ ของโครงการ feasibility -...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
28 . เจ้าหน้าที่ขายจัดเลี้ยง(Sales Catering) บริษัท จิตรมาส แคทอริ่ง จำกัด (ลำลูกกา)
รับผิดชอบหาลูกค้ารายใหม่ ดูแลและรักษาฐานลูกค่าเก่า ขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับอาหารคาวหวานในงานจัดเลี้ยง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
29 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- จัดทำรายงานและตรวจสอบงานต้นทุน วิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบรายงานต้นทุนผลิต ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบรายงาน สต๊อควัตถุดิบ งา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
30 . วิศวกรโยธาอาวุโส (BOQ)
- ไปสำรวจหน้างานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับทีมงาน - ประเมินราคา จัดทำงบประมาณ ต้นทุนของงาน ควบคุมและดูแลวัสดุ อุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ในการทำงาน - จัดทำ BOQ - ควบคุม ดูแล รายงานการทำงาน และรายงานความคืบ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
31 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1. ทางด้านเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดรายวันข้างต้นกับใบสำคัญตั้งหนี้ - ตรวจสอบเอกสารทำจ่าย 2.ด้านบัญชีแย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
32 . ผู้แทนขาย ประจำเขตการขายเขตขอนแก่นรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผน กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรทุกตำแหน่งที่ปฎิบัติงานอยู่ในแผนกขายเขตที่รับผิดชอบ - ดูแลสถานีบริการของลูกค้าเฟรนไชส์ที่อยู่ในเขต เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจแ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
33 . เจ้าหน้าที่งานประกันภัยอาวุโส
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและตรวจสอบเอกสารประกันภัย - จัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำสรุปรายงานให้แก่ผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับบร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
34 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้และรายได้ รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจสอบเอกสารรายงานการขายของสถานีบริการและ ซูเปอร์มาร์ท กับยอดเงินรับประจำวัน - จัดทำใบกำกับภาษีที่เกี่ยวกับรายได้ และทำใบสำคัญทั่วไป ตรวจสอบรายงานขาด/เกินแคชเชียร์เพื่อมาบันทึกในระบบ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
35 . Site Engineer
- ร่วมกำหนดแผนงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน - ตรวจสอบงานลด งานเพิ่ม - ตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการตามมาตรฐานของบริษัท - ตรวจสอบงานและตรวจรับมอบงานที่ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างก่อนส่งงาน ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
36 . พนักงานซ่อมบำรุงรถขนส่งน้ำมัน (สิบล้อ,รถเทรลเลอร์) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมันและซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - งานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมัน และซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะทั่วไปของบริษัท - รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
37 . ผู้แทนขาย (น้ำมันเครื่อง 2 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลลูกค้า รวมถึงการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนายอดขายสินค้า(น้ำมันเครื่อง) และบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด บนพื้นฐานที่บริษัทฯสาม...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
38 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขาอาวุโส (ตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ท)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการออกตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ สาขาทั่วประทศ - สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับและรายจ่าย - ตรวจเช็คสต๊อกสิ้นค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ