เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ธ.ค. 61
2 . หัวหน้างาน/Foreman
-ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย -บริหารจัดการเรื่องคนได้ -ควบคุมเอกสารในการผลิตได้อย่างถูกต้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดในกระบวนการผลิต

บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด
5 อัตรา
15 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ