JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
2 . พนักงานขับรถ
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ