บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด เป็นบริษัทของชาวญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียมชิ้นส่วนรถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 10 ปี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เขตอุตสากรรมสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ได้แก่ โตโยต้า. ฟอร์ด. นิสสัน. มิตซูบิชิ. ฮอนด้า เป็นต้นบริษัทฯ กำลังเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต้องการพนักงานที่ชอบทำงานแบบท้าทาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้าและมั่นคงเข้าร่วมงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้:-
สวัสดิการ
- รถรับ-ส่ง - ค่าอาหาร - ค่ากะ - ค่าครองชีพ - เบี้ยขยัน - ประกันชีวิตกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดพนักงาน - งานเลี้ยงสังสรรค์ - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัส - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน - ค่ารักษาพยาบาล - เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานและครอบครัว
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด
777 หมู่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
เว็บไซต์: www.shin-ei.co.th
ใช้งานแผนที่