JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1.วางแผนระบบประกันคุณภาพร่วมกับผู้จัดการฝ่ายผลิต/ควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตราฐาน 2.ดูแลระบบคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ ให้คงอยู่และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดูแลพัฒนาระบบคุณภาพที่มีอยู่ รวมถึงการ ...

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้า/ช่างซ่อมบำรุง
1.ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซ่อม สร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน 2.ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.ควบคุม ดูแลการซ่อมแซมเครื่อง...

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
3 . QC Supervisor
1.ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต และลักษณะ GMP/ควบคุมการโหลดสินค้า 2.จัดทำเอกสารคุณภาพของหน่วยงาน QC และรับรองการตรวจระบบ จากหน่วยงานภายนอกและลูกค้า 3.ร่วมตรวจสอบสินค้ากับลูกค้าและหน่วยงานภายนอก Q...

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1.จัดทำใบวางบิลเรียกเก็บเงินลูกค้า 2.ติดตามทวงหนี้ 3.ประสานงานด้านเอกสารทั้งใน-ภายนอก องค์กร 4.ติดต่อและประสานกับลูกค้า 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต (รายเดือน)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตของไลน์ ความละเอียดรอบคอบต่อหน้าที่ 2.งานเกี่ยวกับการแพ็คสินค้า

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ