บริษัท ฯ ดำเนินกิจการ
1.ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออก และจำหน่ายในประเทศ
2.ห้องเย็นรับฝากสินค้า
3.นำเข้า-ส่งออก-จัดจำหน่ายอาหารแช่แข็งทุกชนิด
Benefits
  • - เบี้ยประสิทธิภาพ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าเย็น
  • - โบนัส
  • - ชุดฟอร์ม
  • อื่นๆ ฯลฯ
Contacts
บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
66/8 หมู่3 ถ.เอกชัย
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel.: 034-834-452-4 ต่อ 106
See Map