JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
เปิดรับสมัครพนักงานขับรถผู้บริหาร, ส่วนกลาง -พนักงานขับรถผู้บริหาร (นายไทย) พักย่านสุขุมวิท 24 1 อัตรา -พนักงานขับรถผู้บริหารญี่ปุ่น นายพักสุขุมวิท จำนวน 5 อัตรา ด่วน!! -พนักงานขับรถส่วน...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท (รายได้รวมทุกอย่างแล้ว)
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส)
-บันทึกรายการลงบัญชี และปรับปรุงรายการในสมุดรายวันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน -สามารถปิดงบทดลองในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา -ควบคุมดุแลระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน สต้อคยูนิฟอร์มให้เป็นไปอย่างถูก...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
19 มิ.ย. 62
3 . ที่ปรึษาการขายรถยนต์มือสอง
ดูแล หาฐานลูกค้าใหม่และการซื้อว้ำจากลูกค้าเก่า เพิ่มยอดขาย จาก social media ต่างๆ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้า พร้อมให้บริการก่อนส่งมอบและหลังส่งมอบ ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายแล...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่รวม Commission เงินพิเศษอื่นๆ)
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน
• จัดทำใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกค้าศูนย์บริการ, โชว์รูม • จัดทำแจ้งหนี้วางบิลเงินสนับสนุน Mazda • จัดทำรายงานการรับชำระเงินประจำวันและรายงานใบสั่งซ่อมค้างรับชำระเงิน • จัดเก็บเงินสด นำฝากเข้าบ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
เงินเดือน 15,000 บาท
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (กฏหมาย)
1. ติดต่อประสานงานจัดเตรียมเอกสาร, จัดเก็บเอกสาร, สนับสนุนงานฝ่ายกฏหมาย 2. ร่างสัญญา ตรวจสอบแก้ไขสัญญาต่างให้ถูกต้องตามเนื้องานนั้นๆ 3. ติดต่อราชการงานต่างๆที่ิเกี่ยวข้อง 4. รับผิดชอบดูแลงานที่เกี่...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
เงินเดือน 23,000 - 25,000
19 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการส่วนขายโครงการรถเช่าBizCar Rental
1. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 2. จัดการให้ยอดขายที่สามารถวางบิลได้ครบถ้วนทุกเดือน 3. แก้ปัญหาให้ทีมได้ทั้งทีมงานระยะสั้นและระยะยาว 4. ประชุมทีมขายและสรุปรายงานการประชุมทุกสัปดาห์ * วันปฎิบัติ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
เงินเดือน 30,000 - 40,000
19 มิ.ย. 62
7 . ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า(อาวุโส)BizCar Rental บางนารับสมัครด่วน !
- นำเสนอข้อมูลโครงการรถยนต์เช่า รวมถึง จัดเตรียมข้อมูล การวางแผนขายโครงการรถเช้่า - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องของโครงการรถเช่าตลอดจนดูแลลูกค้า - ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขาย และข่าวสารของบริษัทฯ ให้แก...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
เงินเดือน 18,000-20,000 (ไม่รวม Commission )
19 มิ.ย. 62
8 . ที่ปรึกษาด้านบริการ(อาวุโส) Mazda สุขุมวิท65
ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท - แจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้า - รับเรื่องแจ้งเข้าซ่อม - ตรวจรับรถ หาข้อบกพร่อง วิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียดและเที่ยงตรง - ประเมินราคา...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
เงินเดือน 30,000หรือตามความสามารถ
19 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ (Human Resource and Administration Officer)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือกผู้สมัคร - รับผิดชอบการทำเงินเดือน, time, สวัสดิการต่างๆของพนักงาน - รับผิดชอบการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน พร้อมทั้งจัดทำและจัดเก็บเอกสารจัดซื้อ - รับ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามที่ตกลง บาท
19 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ