เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาจีน-ไทย-อังกฤษ
-ล่ามแปลภาษาเจีน-ไทย-อังกฤษ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
18 ม.ค. 62
2 . วิศวกรเตาหลอมรับสมัครด่วน !
-ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา -แก้ปัญหาและหาวิธีแก้ไขสำหรับงานหลอมอลูมิเนียม -ดูแลเตาหลอม และ CCR เบื้องต้น -พัฒนากระบวนการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด -รับผิดชอบ จัดทำเอกสาร ISO ทุกระบบ -ประสานงานหน่...

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
18 ม.ค. 62
3 . วิศวกร R&Dรับสมัครด่วน !
1.สร้าวิธีการทำงานที่ถูกต้องเพื่อลด และกำจัดของเสีย 2.ลดต้นทุน-ควบคุมต้นทุน พัมนากระบวนการเพื่อลดค่าใช้จ่าย 3.พัฒนากระบวนการเดิมให้ง่ายขึ้น,สะดวกขึ้น,ลดเวลาในการทำงาน 4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สามารถผ...

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตทองแดง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ -ควบคุมและดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามข้อกำหนด -ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ไปตามข้อกำหนด -ควบคุม ...

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
5 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
1.ศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพรวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ