JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1.จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน 2.จัดตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการเรื่องความปลอดภัย 3.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยและนำส่งราชการ 4.กำหนดมาตราการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 5.ตร...

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
2 . จัดซื้อต่างประเทศ
- นำเข้าวัตถุดิบเครื่องจักรจากต่างประเทศ - จัดซื้อของท้งในและต่างประเทศ -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย - Control Supplier - Purchase prices and cost assessment

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
24 เม.ย. 62
3 . ล่ามภาษาจีน-ไทย-อังกฤษ
-ล่ามแปลภาษาเจีน-ไทย-อังกฤษ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
24 เม.ย. 62
4 . วิศวกร R&Dรับสมัครด่วน !
1.สร้าวิธีการทำงานที่ถูกต้องเพื่อลด และกำจัดของเสีย 2.ลดต้นทุน-ควบคุมต้นทุน พัมนากระบวนการเพื่อลดค่าใช้จ่าย 3.พัฒนากระบวนการเดิมให้ง่ายขึ้น,สะดวกขึ้น,ลดเวลาในการทำงาน 4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สามารถผ...

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
5 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพรวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ