บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด เป็นบริษัทผลิตลวดทองแดง และสายไฟฟ้า มีความยินดีที่จะรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อก้าวไปกับพร้อมกับเราในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินทุนการศึกษาบุตร
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - กองทุนสวัสดิการพนักงาน
 • - ฝึกอบรม & พัฒนาบุคคลากร
 • - งานปีใหม่
 • - ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน
 • - ค่าที่พัก ( กรณีออกต่างจังหวัด )
 • - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร
 • - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
 • - ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร
 • - ค่ารักพยาบาล
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - กิจกรรมของบริษัท เช่น กีฬา งานทำบุญ เลี้ยงอาหาร
10 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Engineering Manager)
pinlocation
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามตกลง
2. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
คนขับรถผู้บริหาร
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
3.
16 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ระบบ SAP
pinlocation
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามตกลง
4. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
โฟร์แมน (Foreman)
pinlocation
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามตกลง
5. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
วิศวกรการผลิต (Production Engineer)
pinlocation
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามตกลง
6.
16 ต.ค. 62
Key Account Executive
pinlocation
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
์ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์
7. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Manager)
pinlocation
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามตกลง
8.
16 ต.ค. 62
ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
pinlocation
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
สามารถเจรจาต่อรองได้
9. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน (Planning Manager)
pinlocation
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามตกลง
10.
16 ต.ค. 62
ผู้จัดการแผนกบัญชี
pinlocation
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
88/8-9,99/9 ม.2
ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์: 083-863-4858
แฟกซ์: 035-378-059
เว็บไซต์: www.veninecable.com
ใช้งานแผนที่