JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเขียนแบบ (Draftsman)
ความรับผิดชอบหลัก • จัดทำแบบ คู่มือ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอื่น ๆ ขึ้นใหม่หรือสำเนาจากต้นฉบับเติมตามความต้องการใช้งาน • ปรับปรุง แก้ไข แบบ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ทันสมัย •...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
จำนวน 1 อัตรา
19 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง
• สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงทั้งหมด รวมถึงบริเวณอาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในฐานะเจ้าของพื้นที่ • สนับสนุนการซ่อมบำรุงในศูนย์ซ่อมบำรุง ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
6 อัตรา (โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 5 อัตรา และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-ส่วนต่อขยาย 1 อัตรา)
19 เม.ย. 62
3 . วิศวกร ระบบน้ำ
• รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งาน ระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงท...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
4 . วิศวกร (ประจำรถไฟฟ้าสายสีม่วง)
- ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและระบบประตูกั้นชานชาลา (AFC/PSD) - ระบบสื่อสาร / ระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (Communication / SCADA) ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุง - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
จำนวน 5 อัตรา
19 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ(ส่วนกลาง)
• ดูแลและบำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทฯ • พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ • ให้คำแนะนำ/แก้ไ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
19 เม.ย. 62
6 . พนักงานบริการกลาง
• ดูแลการปฏิบัติงานบริการ,จัดเลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่ม • ดูแลการเสิร์ฟเครื่องดื่มกรณีมีจัดประชุมของหน่วยงานภายในและภายนอก • ดูแลงานแม่บ้าน,งานเดินเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ทั้งรับ-ส่งภายในอาคารบริหา...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
19 เม.ย. 62
7 . นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบปัญหาข้อมูลธุรกิจด้านบัตรโดยสารแล...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 เม.ย. 62
8 . Walk-in Interviewเจ้าหน้าที่ประจำสถานี30เม.ย.เวลา10.00 น.ณ เดอะมอลล์งามวงศ์ชั้น4รับสมัครด่วน !
• ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสารแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ประจำวัน • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมถึงอธิบายขั้นตอนและวิธี...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ แผนกกิจกรรมสังคม (CSR)
- ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม - วางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมเพื่อสังคม - ดูแลและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและภาพลักษณ์ที่ดี - ติดต่อ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน xxxxx
19 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร
1.ประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานประสิทธิผลตามกลยุทธ์ และการบริการความเสี่ยงองค์กร 2.รับผิดชอบในการจัดทำ และพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของทุกระดับในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผนกลย...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
19 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
• จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท • ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม • ตรวจ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
19 เม.ย. 62
12 . Programmer .net (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
•พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ •สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน (Get Requirement) เพื่อจัดทำงาน...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 เม.ย. 62
13 . พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ประจำพระราม 9) พร้อมเริ่มงานทันที!!!รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง - ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง(MRT สายสีน้ำเงิน)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ(รถไฟฟ้า) • ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมรถไฟฟ้าภายในเส้นทางหลักเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ควบคุมรถไฟฟ้าภายในศูนย์ซ่อมบำรุง ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 เม.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ