JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Legal and Contract Officer
1.งานนิติกรรม / จำทำสัญญา / ตรวจสัญญา 2.ร่างหนังสือและเอกสารต่างๆ 3.ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
2 . Security Software Developer
- Develop, customize and test security functions in applications - Provide Standby service and Onsite support - Provide programming consultancy, application training to customer for application secu...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
3 . พนักงานส่งเอกสาร
1.รับ-ส่งเอกสารต่างๆ รวมถึงรับเช็ค วางบิล 2.ติดต่อกับธนาคารในการ Pay in หรือทำธุรกรรมต่างๆกับธนาคาร 3.นำของไปส่งที่ไปรษณีย์ 4ขับรถให้ผู้บริหารในบางครั้ง (กรณีคนขับรถผู้บริหารลางานกระทันหัน) 4.งานอ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
4 . Sales PC ร้าน Betend สาขา The Mall ท่าพระ
1.ขายเครื่องปริ๊น แบรนด์ Epson ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.ให้ข้อมูลกกับลูกค้าที่สนใจสินค้า 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 17,000-25,000 บาท
16 ส.ค. 62
5 . System & Network
- กำหนด ดำเนินการ ประสาน วางแผนปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ - ออกแบบ ติดตั้ง ประยุกต์ ทดสอบระบบที่จะนำมาใช้ใหม่ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ - ตรวจสอบ ดูแล รักษา ป้องกัน ระบ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
6 . Assistant To CEO (Business Development)
1.Assistant CEO in strategic planning and project assignment 2.Ensure guests meeting with the CEO 3.Coordinating all projects

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนปัจจุบัน: น้อยกว่า 50,000 บาท
16 ส.ค. 62
7 . Programmer C# , .Net Onsite
According discussion about Junior Programmer Qualification, I have listed qualification as below 1. Bachelor degree on Computer Science or IT related 2. In depth knowledge in one or more programmin...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
8 . Sales Modern Tradeรับสมัครด่วน !
1.ดูแลร้านค้ากลุ่ม Modern Trade ไม่ตำ่กว่า 2 ร้านค้าขึ้นไป 2.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3.บริหารให้หน้าร้านมีสินค้าเพียงพอต่อการขายสินค้า ไม่ Stock สินค้ามาก หรือนานเกินไป 4.เข้าพบและป...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
9 . Internal Audit Officer / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการทุจริตเงินและทรัพย์สิน - ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจง ข้อทัก...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
10 . Digital Marketing Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ดูแลหน้าแฟนเพจ ออนไลน์ ให้กับทางบริษัทฯ 2.จัดทำแผนสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาแบบออนไลน์ และออฟไลน์ 3.วิเคราะห์ และประเมินผล รายวัน รายสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาดครั้งต่อไป 4.สำรวจตลาด ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
11 . Product Officer(Robotics) วิศวกรขายหุ่นยนต์รับสมัครด่วน !
1.สอนหรือนำเสนอการใช้หุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น หุ่นยนต์สำหรับเด็ก,หุ่นยนต์สำหรับงานบริการในธุรกิจธนาคาร,โรงแรม,โรงพยาบาล ฯลฯ ให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจได้ 2.สนับสนุนด้านข้อมูลของสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
12 . Presale (Network)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น - ออกแบบโครงสร้าง ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา ด้านระบบเครือข่าย - ทดสอบผลิตภัณฑ์/โซลูชั่นที่นำเสนอ (POC: Proof Of Concept) - ทำการสอบ Certification ของเจ้าของผลิตภัณฑ์...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
13 . Finance Officer / เจ้าหน้าที่่ฝ่ายการเงิน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจยอดเงินเข้า และตัดรับชำระหนี้ของลูกหนี้ 2.ทำการรับวางบิลจาก Supplier 3.ประสานงานธนาคาร 4.ตรวจความถูกต้องของ AP ก่อนขึ้นระบบตัดจ่ายชำระ 5.การจัดทำเอกสารชุดจ่าย และเตรียมเช็คจ่าย หรือโอน...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
14 . Programmer (Web Application)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและปรับปรุง Front End และ Back End บน Web Application โดยสามารถใช้ Tool ดังนี้ได้ PHP FRAMEWORK,HTML,CSS,Jquery,Mysql,SQL Server,C#.net,Web Service,Jason,Visual Basic 2.มีความรู้ในการทำ Inter...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
15 . Sales Area ภาคใต้ตอนบนรับสมัครด่วน !
1.ต้องสามารถอบรมพนักงานได้ 2.สามารถนำเสนองานต่อผู้บริหารได้ 3.สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานขาย และหาวิธีเพิ่มยอดขายให้กับสาขาต่างๆได้ 4.ดูแลพนักงานตามสาขาต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานอย่างมีประสิ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่านำ้มัน
16 ส.ค. 62
16 . Business and System Analystรับสมัครด่วน !
•To responsible for Business Analyst of Loan System (Web Application, Mobile Application, BI), E-Document Management System etc. •Gathering Business requirement, Analysis and provide impact assessmen...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
17 . Android Java Developers
1. พัฒนาแอพพลิเคชั่น Android บนเครื่อง Tablet และสำหรับหุ่นยนต์บริการ (Service Robot) 2. เขียนโค้ดเพื่อทดสอบ Unit Test และ Integration Test สำหรับการทดสอบโปรแกรม Android อัตโนมัติ (Automated An...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
16 ส.ค. 62
18 . Onsite Support/IT Support ธนาคาร Tisco สาธร (Contract 1 ปี)
Responsibilities - Troubleshoot and Repair sofware and Hardware relate incidents reported - Support printer and network related issue reportd by clien members in the office and Branch - Manage S...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
16 ส.ค. 62
19 . Product Management Officerรับสมัครด่วน !
1. Planning and ordering product 2. Responsible for marketing promotion plan and its implementation & evaluation 3. Forecasting of sales and promotional campaign 4. Conduct product specifications ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
20 . Solution Sales/Project Sales ประจำพื้นที่ จ.ขอนแก่น พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี
- ศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน บริษัทคู่ค้า และหน่วยงานภายในองค์กร - วางแผนการนำเสนองานโครงการต่อหน่วยงานลูกค้าโดยมีเป้าหมายทั้งภาครัฐและ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
21 . Warehouse Supervisor (ประจำที่ราษฎร์บูรณะ) หยุดเสาร์-อาทิตย์
- ควบคุมการรับ เบิก จ่ายสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน - ควบคุมการทำงานของพนักงานในทีมให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - ทำรายงาน Inventory และ Update ข้อมูลในระบบ ERP

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
22 . ERP system application Consultant
Job Responsibilities •Responsible and analysis user’s problem and system behavior. Integrate with other application. •Recognize issues, take ownership and drive to solution. •Training/ Implement ac...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
23 . Business Analyst (Banking/insurance)
• Responsible for solving organizational information problems and requirements by gathering; analyzing requirements; designing computer input and/or output; recommending system controls and protocols....

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
24 . Customer Service Managerรับสมัครด่วน !
1. Participate in developing a presentation to share contents of the existing Claim & Dispute management procedure, 2. Participate in the organization of mini-seminars, REX and training as required. ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่อาวุโสระบบฐานข้อมูล (HRIS)
1. จัดการส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ HRIS ได้แก่ คีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบฐานข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR Online และ Time Attendance 2. ดูแลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกต...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
16 ส.ค. 62
26 . Senior Credit Control Officerรับสมัครด่วน !
1.พิจารณาจัดทำใบคำขอวิเคราะห์สินเชื่อและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น Factoring , Project backup finance , Leasing hire purchase , Letter of guarantee เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสินเชื...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
27 . Presales ( Mechanics Type/Robot)
- ออกแบบ เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุุมการทำงานของเครื่องจักรและ ระบบ Automation โดยใช้ PLC และ EPSON Industrial robot software - ติดตามและประเมินผลการออกแบบ, การเขียนโปรแกรมให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
28 . Sales Representative
- นำเสนอขายเครื่องคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์สินค้าไอทีตามงานประมูลโครงการกับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน - วิเคราะห์ยอดขายเพื่อนำเสนอกลยุทธ์ต่อไป - ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เป็นไปตา...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
29 . Sale Project / Sale IT
- นำเสนอขายเครื่องคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์สินค้าไอทีตามงานประมูลโครงการกับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน - ดูแลลูกค้าเก่าและใหม่หลังการขาย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - จัดทำรายงานท...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
30 . Network Engineerรับสมัครด่วน !
• ควบคุมบริหารจัดการระบบเครือข่าย • Implement Service ที่ให้บริการบนระบบเครือข่าย • ดูแลระบบเครือข่าย ให้บริการต่างๆ ของบริษัทให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบแก้ไขให้ระะบบเครือข่ายสามารถให้บริ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ