JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
3 . Web Master
+ คิดและออกแบบบทความประเภทต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย + สร้าง Content เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Official Website , E - Mail , Online Platfrom รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ (Facebook , Line เป็นต้น) + ค้น...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
12 มิ.ย. 62
4 . เลขานุการ
- ดูกำหนดนัดหมายการประชุมต่างๆ ของบริษัทฯที่รับผิดชอบ - ประสานงานการจัดการประชุมโดยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจองห้องประชุมและการรวบรวมข้อมูล present จากแผนกต่าง ๆ เพื่อนำเสนอภายในที่ประชุม - สร...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
- รับผิดชอบงานด้านสอบบัญชี

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
12 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกบริการเงินเดือน /ผู้จัดการฝ่ายบริการเงินเดือน (Payroll)
- รับผิดชอบจัดทำเงินเดือนให้กับลูกค้าตามข้อมูลที่ลูกค้าส่งมอบ - ยื่นภาษี ประกันสังคม ให้กับลูกค้า - บริหารจัดการทีมให้ทำงานมีประสิทธิภาพ - วานแผนการทำงานและติดตามการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงส้รางบริษัท
12 มิ.ย. 62
7 . เลขานุการติดตามผู้บริหาร (เพศชาย)รับสมัครด่วน !
- ติดตามผู้บริหารไปสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศได้ - ประสานงานติดต่อเรื่องตารางงานและแจ้งเตือนลำดับงาน - สามารถเขียนบทความ จัดพิมพ์งานได้ - รับเรื่องผู้ที่เข้ามาติดต่อ ...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 มิ.ย. 62
8 . Marketing (ดูแลด้านBusiness Development)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านBusiness Development ของบริษัท อาทิ (Intranet, Leave Online, eRecruite, Knowledge Base Management (KM), ePayment, eSurvey, Holiday Calendar หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่วิชาการฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลประสานงาน จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ