"บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด "เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันที่ให้บริการความรู้ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีอากร การบริหารจัดการ และวิชาการในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และรูปแบบบริการที่หลากหลาย
1. บริการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการในด้านต่างๆ โดย มีผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรทั่วไปกับทางสถาบันมากถึงสองหมื่นกว่า รายต่อปี ด้วยการผลิตหลักสูตรที่ทันสมัย หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ด้านสิ่งพิมพ์
- ผลิต และจำหน่ายหนังสือวิชาการที่ทันสมัย และหลากหลายไปด้วยองค์ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือประมวลรัษฎากรที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด
- ผลิตและจำหน่ายวารสารรายเดือนทางด้านภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ สำหรับสมาชิก ที่ได้รับความเชื่อถือและความนิยมเลือกใช้สูงสุด ในชื่อ วารสารเอกสารภาษีอากร และวารสาร HR Society Magazine
สวัสดิการ
 • 1. ประกันสังคม
 • 2. กองทุนเงินทดแทน
 • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. ยูนิฟอร์ม
 • 5. เงินช่วยเหลืออื่นๆ (งานณาปนกิจศพ,อุปสมบท,มงคล
 • สมรส,ค่าเล่าเรียนบุตร)
 • 6.สวัสดิการรักษาพยาบาล
 • 7.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 8.โบนัสประจำปี
 • 9.สินเชื่อสวัสดิการ (บุคคล)
 • 10.สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • 11.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 12.กิจกรรมสัมมนาประจำปี / กิจกรรมปีใหม่
10 ตำแหน่ง
1.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
11 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
3.
11 ต.ค. 62
เลขานุการ
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
4. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
Web Programmer
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามประสบการณ์
5. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
Marketing (ดูแลด้านBusiness Development)
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
6.
11 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกบริการเงินเดือน /ผู้จัดการฝ่ายบริการเงินเดือน (Payroll)
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงส้รางบริษัท
7. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
Web Graphic Design
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามประสบการณ์และความสามารถ
8.
11 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกบัญชี/พนักงานบัญชีอาวุโส
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
9.
11 ต.ค. 62
Online Marketing
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงส้รางบริษัท+ประสบการณ์
10.
11 ต.ค. 62
ผู้ตรวจสอบภายใน (Inchart)
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: 02-596-0500 ต่อ 323
เว็บไซต์: www.dharmniti.co.th , www.dst.co.th
วิธีการเดินทาง
1.เดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีบางซ่อน , 2.เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ สาย 16,30,50,65,97,505 , (ฝั่งถนนกรุงเทพ-นนท์) ลงป้ายบางซ่อน , 3.เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ สาย 66,67,70(ฝั่งถนนประชาชื่น) ลงป้ายประชาชื่น20
ใช้งานแผนที่