JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างกลึง /ช่าง CNC lathe /ช่าง CMM (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่อง CNC millling , CNC Lathe , CMM , กลึง , - ปฏิบัติงานตามแบบ Drowing ของแม่พิมพ์ - งานฟิตประกอบแม่พิมพ์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
3 . R&D Specialist
1. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีในปัจจุบันให้ดีขึ้น 2. ดูแลปัญหาคุณภาพและให้ความรู้ทางเทคนิคแก่ลูกค้า 3. ให้บริการทดสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานภายในบริษัทและลูกค้า

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
7 . ช่างไฟฟ้า (บางพลี)
1. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2.ซ๋อมบำรุงระบบไฟฟ้าต่างๆ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 4.ซ๋อมเครื่องจักรในโรงงาน

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำบางปะกง)
1.รับผิดชอบดูแลและประสานงานในการดูแลผลิตภัณฑ์ ของบริษัท 2.ช่วยดูแลงานด้านงานเอกสารต่างๆ ของแผนก เช่น จัดทำใบเสนอราคาแทนพนักงานขาย (ในบางกรณี),เอกสารสัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า 3.เ...

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
10 . ช่างพิมพ์ (Flexo)/ช่างเทคนิค 2 กะ หลายอัตรา (บางปะกง)
1. ควบคุม ดูแลเครื่องพิมพ์ระบบ Flexo และปรับตั้งค่าเครื่องให้สามารถผลิตได้ตามแบบ 2. ดูแลสภาพของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ลดของเสียจากกระบวนการผลิต 4. ซ่อมเครื่องจักรเบื้องต...

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ