JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร Thai Obayashi (ธัญบุรี คลอง7)
- รับผู้บริหารคนไทย (ธัญบุรี คลอง7) เวลาประมาณ 6.00-7.00 (ถึงที่ทำงานไม่เกิน 8.00) - มีออกตรวจไซท์งานก่อสร้าง กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด, เลิกงานประมาณ 19.00 - 22.00 น. - มีงานเลี้ยงบางโอกาส - มีค่าทา...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขับรถผู้บริหาร Thai Obayashi ลำลูกกาคลอง4 (ลาดสวาย)
- รับผู้บริหารคนไทย (ลำลูกกา) เวลาประมาณ 5.00 - 7.00 น. - นายปฏิบัติงานออกตรวจไซท์งานก่อสร้าง ตามนิคมฯ ต่างจังหวัด และกรุงเทพฯ - เลิกงานประมาณ 19.00 - 22.00 น. - มีงานเลี้ยงบางโอกาส - มีค่าทาง , ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
3 . วิศวกร O&M ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)
-วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร -ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ -วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
4 . Safety Supervisor ประจำหน่วยงานแจ้งวัฒนะ
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และกำหนดมาตรการป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ