เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ Thai - Obayashi ประจำหน่วยงาน ICON SIAM
- จัดทำ Payment Voucher ส่งสำนักงานใหญ่ - ทำรายงาน Monthly Report ประจำเดือน - ตรวจ Work Report ของพนักงานในหน่วยงาน - ติดตาม สั่งซื้อ ประสานงานเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานใหญ่ - ออกจดหมายติดต่อหน่วยงาน...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.พ. 61
2 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาราชดำริ
1. งานเดินเครื่อง งานซ่อมบำรุง และงานบริการซ่อมแซมระบบเครื่องจักร อุปกรณ์อาคาร 2. งานประสานงานและการรายงาน 3. งานที่เกี่ยวข้องกับระบบอุปกรณ์อาคาร

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.พ. 61
3 . ธุรการหน่วยยงานก่อสร้าง Thai - Obayashi - (คลองเตย, กรุงเทพฯ)
- จัดทำ Payment Voucher ส่งสำนักงานใหญ่ - ทำรายงาน Monthly Report ประจำเดือน - ตรวจ Work Report ของพนักงานในหน่วยงาน - ติดตาม สั่งซื้อ ประสานงานเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานใหญ่ - ออกจดหมายติดต่อหน่วยงาน...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสงการณ์
22 ก.พ. 61
4 . ช่างเทคนิคหน่วยงาน Sukishi (บางนา กม.19)
ควบคุมการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบสำรองไฟ (UPS) และอื่น ๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.พ. 61
5 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาร SCG รามอินทรา
ซ่อมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ก.พ. 61
6 . พนักงานขับรถผู้บริหาร Thai Obayashi (ลำลูกกา คลอง5-6)
- รับผู้บริหารคนไทย (ลำลูกกา คลอง5-6) เวลาประมาณ 6.00 น. (เว้นวันหยุด) - ออกตรวจงานตามไซ้ท์งานก่อสร้าง กรุงเทพฯ และปริมณฑล และประชุมสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ) - นายเลิกงาน 20.00 - 22.00 น. - ทำงานเสา...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Officer)
- จัดทำแผนงานด้านความต้องการกำลังคนประจำ 3 เดือน - งานสรรหาพนักงาน ช่างเทคนิค, วิศวกร, และ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน - หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบนการศึกษา และแหล่งงาน - ประสานงานลงโฆษณากับสื่อ และร่วมออก...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
22 ก.พ. 61
8 . หัวหน้าวิศวกรประจำอาคาร (สีลม)
- ตรวจสอบแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - รายงานผลการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ แก่ผู้จัดการอาคาร - กำกับดูแล ช่างเทคนิคเดินเครื่อง และ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
22 ก.พ. 61
9 . ช่างเทคนิค ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศประจำหน่วยงานอาคารย่านรังสิต-นวนคร
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ,ระบบไฟฟ้า,และอื่นๆ หมายเหตุ : สัมภาษณ์งาน Stock Yard Thai Obayashi รังสิต

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
15 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
22 ก.พ. 61
10 . พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)
ด้านบัญชีจ่าย 1 อัตรา 1.) ตรวจเช็คเอกสารการเบิกจ่ายจากหน่วยงาน 2.) ทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด. 1, 3, 53 ภพ. 30 3.) ทำเอกสารจ่ายเช็คประจำเดือน 4.) กระทบยอดค้างจ่าย 5.) จัดเก็บเอกสาร และบันทึกบัญชีประจ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
22 ก.พ. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ