บริษัทในเครือ Thai Obayashi Corp., Ltd. ดำเนินธุรกิจบริหาร ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO 45001:2018 มานานกว่า 20 ปี กำลังขยายธุรกิจ และการลงทุนในปี 2021 ครั้งใหม่ บริษัทจึงมองหาทีมงานด้านวิศวกรรม และงานบริหารอาคาร เป็นจำนวนมาก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.nmc.co.th
สวัสดิการ
- เครื่องแบบ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - มีหอพักกรณีผู้สมัครมาจากต่างจังหวัด
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือ Thai Obayashi Corp., Ltd.)
161 อาคารนันทวัน ชั้น 18 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: http://www.nmc.co.th
วิธีการเดินทาง
อาคารนันทวัน BTS ราชดำริ ทางออก 2
ใช้งานแผนที่