บริษัทในเครือ Thai Obayashi Corp., Ltd. ดำเนินธุรกิจบริหาร ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO 45001:2018 มานานกว่า 20 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.nmc.co.th
สวัสดิการ
  • - เครื่องแบบ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ประกันชีวิต
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - มีหอพักกรณีผู้สมัครมาจากต่างจังหวัด
ติดต่อ
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือ Thai Obayashi Corp., Ltd.)
161 อาคารนันทวัน ชั้น 18 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.nmc.co.th
วิธีการเดินทาง
  • อาคารนันทวัน BTS ราชดำริ ทางออก 2
ใช้งานแผนที่