JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย/ธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการทำเอกสารงานขาย ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา จนถึงติดตามการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า - เตรียมประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการจัดเตรียมใบเสนอราคา การขอต่อรองราคาของลูกค้า เพื่อนำไป...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (ด้านจ่าย)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย ก่อนจัดทำเช็ค และระบบ Cash Connect 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจน...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ค. 62
3 . พนักงานติดรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. ตรวจนับจำนวนสินค้าและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง 3. จัดเก็บสินค้าให้ตรงตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ 4. วางแผน, จัดเตรียมพื้นที่ล่วงหน้า 5. บริหารพื้นที่จัดเก็บคลังสิน...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาท/เดือน
24 พ.ค. 62
4 . เลขานุการผู้บริหาร (วงเวียนโอเดียน)
1.ประสานงานกับแผนกต่างๆ 2.ดูแลเอกสารนำเข้า 3.งานอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 14,000-17,000 บาทต่อเดือน
24 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ -เปิด Invoice ขายใน และ ต่างประเทศ / ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / บัญชีทรัพย์สิน / ภาษี (ภพ.30 , ภงด.3 , 53 , 50 , 51) / กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 2.จัดทำและปิดงบการเงิน งบแส...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
เงินเดือน 28,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลง)
24 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ