บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภท ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส และอุปกรณ์ท่อ สแตนเลสรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่น คอยล์ เพลากลม และสลิง เป็นต้นโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้า และบริการที่ครบถ้วนเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทฯ มีการขยายตัว และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC ในปี 2558 และมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่ดีมาร่วมงาน “โอกาสเป็นของคุณ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากับเรา”
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี 2. ปรับเงินเดือนประจำปี 3. เบี้ยขยัน 4. เสื้อฟอร์ม 5. เงินกู้ฉุกเฉิน (ไม่มีดอกเบี้ย) 6. กองทุนเงินทดแทน 7. ประกันอุบัติเหตุ 8. ประกันสังคม 9. งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี 10. สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) 11. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร (เพศหญิง) 12. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (บิดามารดา คู่สมรส บุตร ตนเอง) 13. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 14. เงินช่วยงานอุปสมบท 15. อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
405/11 ถนนมหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: http://www.leeandsteel.co.th
ใช้งานแผนที่