บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภท ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส และอุปกรณ์ท่อ สแตนเลสรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่น คอยล์ เพลากลม และสลิง เป็นต้นโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้า และบริการที่ครบถ้วนเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
บริษัทฯ มีการขยายตัว และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC ในปี 2558 และมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่ดีมาร่วมงาน “โอกาสเป็นของคุณ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากับเรา”
สวัสดิการ
 • 1. โบนัสประจำปี
 • 2. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 3. เบี้ยขยัน
 • 4. เสื้อฟอร์ม
 • 5. เงินกู้ฉุกเฉิน (ไม่มีดอกเบี้ย)
 • 6. กองทุนเงินทดแทน
 • 7. ประกันอุบัติเหตุ
 • 8. ประกันสังคม
 • 9. งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี
 • 10. สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.)
 • 11.เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 • 12.เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • 13.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 • 14. อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
405/11 ถนนมหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.leeandsteel.co.th
ใช้งานแผนที่