JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- ดูแลสินค้า และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย - ควบคุมและบริหารโครงการ - อบรมและให้ความรู้แก่ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
2 . Programmerรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรมเพื่อ support ฝ่ายขาย - พัฒนาและดูแลเว็บไซด์ - วางระบบเครือข่าย - บริหารจัดการระบบ IT ภายในองค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ