เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบภาพเสียง และระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั้งจัดจำหน่ายและบริการติดตั้ง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - OT
  • - โบนัส
  • - เบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไป ตจว.)
  • - คอมมิชชั่น (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
  • - สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่(เพื่อเพิ่มพูนความรู้)
  • - ดูงานและสัมนาต่างประเทศ (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
29/99 หมู่ 11 ถ.พระราชวิริยาภรณ์
ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เว็บไซต์: www.tenavgroup.com
ใช้งานแผนที่