เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบภาพเสียง และระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั้งจัดจำหน่ายและบริการติดตั้ง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - OT - โบนัส - เบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไป ตจว.) - คอมมิชชั่น (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) - สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่(เพื่อเพิ่มพูนความรู้) - ดูงานและสัมนาต่างประเทศ (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
ติดต่อ
บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
29/99 หมู่ 11 ถ.พระราชวิริยาภรณ์
ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เว็บไซต์: http://www.tenavgroup.com/
ใช้งานแผนที่